Osnovna Uputstva za Kovene

Svrha kovena jeste da je snaga u brojevima. Udružene duhovne moći članova mogu da postignu mnogo više nego kada osoba radi sama. Koven donosi društvo, međusobno zadovoljstvo praktikovanja, prijateljstvo, i poput druge porodice je. Magijske operacije izvođene od grupe će često uspeti izvanredno, dok pojedinačni rad može postići samo solidan uspeh. Svi koveni Radosti Satana jesu u svrhu duhovnog ratovanja. Svaki koven radi direktno sa Demonom Patronom koji vodi i daje isntrukcije kovenu koje su želje od Satana. Koven je za rad u potpunoj tajnosti.

Reč ’’koven’’ je izvedena iz Latinske reči ’’conventus’’ što znači ’’okupljanje’’ ili ’’sabor’’ radi sazivanja skupa. Ima isti koren kao engleske reči “convention” (’’konvencija’’) i “covenant” (’’zavetovanje’’).

Koven postaje entitet. Što su magijski moćniji članovi, to je moćniji koven. Vremenom, sa snažnim odnosom i dubokom vezom između svih članova, koven razvija moćni vorteks energije, iz kojeg pojedinačni članovi mogu da upijaju energiju kao dodatak sopstvenoj moći, poput banke energije. Ovo je jedino moguće sa redovnim okupljanjima i ritualima gde svi članovi praktikuju i vežbaju svoje moći kao celina.

Struktura i potrebe kovena:

 • Koven se sastoji od 13 članova ili manje. 13 ukjlučuje Viskog/u Sveštenika/nicu koji/a je vođa kovena. Kada broj članova prekorači 13, novi koven se formira, koji nastaje podelom prvobitnog. Ovo je zasnovano na 13 punih meseca tokom lunarne godine.
 • Svaki koven mora imati Demona Patrona. Ovo je gotovo uvek Demon Čuvar Visokog/e Sveštenika/nice. Ovog Demona treba pitati slaže li se da bude Patron.
 • Koven bi trebao imati stalno mesto sastajanja. Ovo može biti napolju ili u domu člana; po mogućstvu u hramu koji je osmišljen, osveštan i posvećen Luciferu.
 • Tradicionalno, trebalo bi da bude razmak od oko pet kilometara ili više između individualnih mesta okupljanja kovena. Stari običaj ’’teritorijalnog prava’’ se ovde primanjuje.
 • Koven bi trebao da ima hijerarhiju. Zapamtite, iako, je Sveštenstvo vođstvo, nije moć.
 • Svaki novi član mora proći kroz ritual inicijacije i zakleti se na odanost prema Luciferu i prihvatiti vezujuću zakletvu apsolutne tajnosti.
 • Svaki novi član mora da je već uradio ritual posvete Luciferu pre ulaska u ritual inicijacije. Ritual posvete se može uraditi pod nadzorom kovena ukoliko je nova osoba saglasna sa ovim. *Svi članovi bi trebalo da osete bliskost i povezanost jer koven mora da funkcioniše kao celina. Jednom kada je zakletva data, trajna je.
 • Svaki koven bi trebao da ima magijsko ime. Ovo može da uključi ime Demona Patrona i trebalo bi da bude Satanističke prirode.
 • Svaki koven bi trebao da ima svoju posebnu oznaku koja se ušiva na svečanu odoru svakog člana.
 • Esbati: Idealno, koven bi se trebao sastati tokom ciklusa punog meseca (Esbat). Redovna mesečna okupljanja bi trebala da se obavljaju, sa posebnim ritualima i Crnim Misama za Lucifera. Nakon toga, o bilo čemu od značaja se diskutuje i grupa radi na svojim moćima zajedno kao celina. Ovo je najbolje kroz telekineze, gde svi članovi rade zajedno da pomere ili podignu jedan predmet zajedničkim naporima.
 • Ukoliko je bilo koji član u nevolji, čitav koven se sastaje za izvođenje rituala kako bi mu pomogli. Vremenom, koven bi trebao postati bliži osobi od njegove sopstvene porodice.
 • Sabat: Praznici / Sveti Dani, koven se okuplja radi proslavljanja. Veći Sabati jesu za proslavljanje. Retko, ako ikad, će se bilo šta raditi tokom ovog perioda.
 • Najvažnija svrha kovena jeste, da je svako medijum Lucifera, i da radi njegov posao. Ovo je gotovo uvek u oblasti duhovnog ratovanja. Patron Demon daje naređenja ovde. Odvija se u potpunoj tajnosti. Ovo je dar Luciferu, od kovena. Ova dela se tradicionalno održavaju tokom Esbata. Nakon toga, tokom Većih Sabata i Esbata, slavi se i proslavlja. Članovi kovena bi trebalo da donesu hranu i piće. Okupljanja bi uvek trebala biti pozitivno iskustvo.
 • Druga osoba u hijerarhiji (posle Visokog Sveštenika/Sveštenice) jeste činovnik ili izvršalac kovena i odgovoran je za članstva, širenje informacija članovima o vremenu i mestu sledećeg okupljanja, šta da obuku, koju hranu, muziku, itd, da donesu. Ukoliko je Visoki Sveštenik/Sveštenica odustan/na, izvršilac zauzima njegovo/njeno mesto.

Šta je potrebno za slavlje kovena:

Jedan ili više malih bubnjeva poput bongo bubnjeva koji se mogu koristiti da grupi daju ritam. Muzički instrumenti po izboru za Satanistički koven jesu:

Daire, rekorderi, Panova frula, flaute, čangrtaljke. Ovo je za ritmičko plesanje u krugu koji se koristi za dizanje moći grupe kao celine. Za plesanje koje se odvija nakon rituala, mogu se koristiti gore navedeni instrumenti, ili muzika po izboru se može puštati putem glasnih zvučnika- metal ili neki drugi živi ritmovi su u redu.

Prikladan Oltar i Oltarsko oruđe je potrebno. Ovo može da bude od Visokog Sveštenika ili mogu biti posebni za koven. Grupni pehar će biti potreban i ili vino ili neko drugo piće koje će se koristiti. (Čitava grupa piće iz pehara tokom rituala). Ovo je za formalne rituale koji koriste sve rekvizite. Kao što mnogi već znaju, rekviziti nisu potrebni za rad uma i duše. Rekviziti se koriste samo za kreiranje određenog raspoloženja koje je korisno za rad.  

Za tinejdžere i druge koji nisu slobodni, rekviziti nisu potrebni. Samo da je svatko u Kovenu posvećen Satanu i da se Koven redovno sastaje. Zajednički rad i usredsređivanje vaših misli na određeni posao su osnovne stvari za bilo koji Koven.


© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457