Spiritualni Satanizam

Postoje razni redovi Satanizma. Joy of Satan Sveštenstvo je Spiritualni Satanizam.

Satanizam nije “Kri/Hrišćanska izmišljotina”.

Satanizam je stariji od Kri/Hrišćanstva i ostalih religija.

Satanizam nije o duhovima, goblinima, vampirima, monstrumima iz Noći Vještica i sličnim stvarima.

Satanizam nema veze sa “zlom”.

Satanizam nije “reakcija” na Kri/Hrišćanstvo.

Satanizam nema veze sa smrću.

Pravi Satanizam je o uzdizanju i jačanju čovječanstva, što je bila namjera našeg Pravog Tvorca (Satana)

Mi znamo Satan/Lucifera kao stvarno biće.

Mi znamo da je Satan Pravi Otac i Bog Kreator čovječanstva.

Mi znamo da je biblijski Jahve/Jehova izmišljen entitet, a ljudi koji stoje iza ove laži i nameću je su zapravo prave vararalice čovječanstva i gospodari laži. Očigledne su mnoge kontradikcije u Jevrejsko/Kri/Hrišćanskoj bibliji, otkrivajući ovaj tekst kao rad ljudskih bića koji su imali okultne moći kojima su ga proželi da bi ga napravili vjerodostojnim i kako bi izazvali strah u svrhu masovne kontrole nad ljudima.

Mi NE PODRŽAVAMO krvna ili žrtvovanja živih bića u ni jednom obliku. To je čin Judeo/Kri/Hrišćana kao što i piše u njihovoj Bibliji:
Ponovljeni Zakon 12:27:
“Prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na žrtveniku Jahvea, Gospoda Boga svog; krv pak od drugih žrtava tvojih prolij na žrtvenik Jahvea, Boga svoga, a meso pojedi.”

Pronašli smo da je Satanizam originalna religija čovječanstva. Istraživali smo. Satanizam se bazira na drevnim religijama koje su postojale puno prije Judaizma i Kri/Hrišćanstva stotinama i hiljadama godina.

Kri/Hrišćanstvo je bila reakcija na originalne Paganske religije, označene kao Satanizam što znači “neprijatelj/protivnik” na hebrejskom. Ako čitate informacije koje sadrži ovaj sajt vidjet ćete da ćemo dokazati to.

Kri/Hrišćanstvo je izmišljeno da bi uklonilo spiritualno i okultno znanje (moć uma) od populacije te da postavi moć u ruke par “izabranih” na štetu čovječanstva. Moći uma i duše su više nego stvarne.
Lako je kontrolisati i manipulisati onim ljudima koji ne vjeruju ili su nesvjesni tih moći od onih koji su razvili vještine u upravljanja tim energijama.

Izvorni Bogovi (Demoni) su nepravedno optuženi kao monstrumi i žigosani kao “zli” kako bi se od čovječanstva sakrilo spiritulno znanje. Zbog toga, čovječanstvo se drastično degenrisalo kako spiritualno tako i intelektualno.

Spiritualni Satanizam snažno podržava sva učenja, znanja, analizu i slobodu misli.

Spiritualni Satanizam podržava separaciju crkve od države. Satanisti ne nameću Satanizam ili promjenu religije.

Spiritualni Satanizam priznaje nauku i vjeruje da sve što je okultno/nadprirodno ima racionalno naučno objašnjenje. Mi vjerujemo da je čovječanstva bilo opasno unazađivano u ovoj oblasti zahvaljujući obmani Judeo/Kri/Hrišćanstva i njihovog neumornog napada na nauku vijekovima.

Mi praktikujemo Meditacije Moći da spiritualno napredujemo i uzdignemo sami sebe. Meditacije Moći su onoliko suštinski važne za ljudsku dušu koliko je i hrana suštinski važna za ljudsko tijelo. Zmija, simbol Satana predstavlja vatrenu kundalini snagu smotanu na dnu kičme, koja nakon uzdizanja transformiše ljudski um i dušu na mnogo veći nivo shvatanja i sposobnosti. Ovo je pravo značenje “Uzdizanja Đavola”. Simbol Zmije takođe predstavlja DNK spiralu života.

Mi radimo direkno sa Satanom. Vjerujemo da svaka osoba koja je voljna i puna poštovanja može imati lični odnos sa Satanom. Nema posrednika u Spiritualnom Satanizmu; Sveštenstvo postoji samo zbog savjetovanja i podrške.

Mi prihvatamo svoja uvjerenja i praksu direktno od Satana lično. Predugo su neprijatelji Satana kao na primjer Kri/Hrišćanske crkve imale slobodu da diktiraju laži vezane za Satana i Satanizam. Te laži su bile osnova okultnih zločina i drugih odvratnih dijela koja su indirektno promovisali. Pravi Satanizam je bio aktivno potiskivan vijekovima i mnogi iz neznanja vjeruju u laži vezane za Satana i ponašaju se po njima.

Spiritualni Satanizam voli i poštuje život. Satan nas prihvata onakve kakvi jesmo, ali nas vodi da napredujemo tako da evoluiramo na viši nivo. Spiritualni Satanisti su slobodni da žive svoj život onako kako izaberu, odgovornost odgovornima. Živimo po prirodnom zakonu i ohrabrujemo svakoga da razvije sebe do svog punog potencijala.

Mi sami “spašavamo” svoje duše, za razliku od Nazarećanina koji “spašava” tuđe. Satanizam se zasniva na pravoj transformaciji duše kroz Meditacije Moći. Nazarećanin je izmišljeni entitet, čiji identitet je ukraden od nekih razapetih Paganskih bogova, (kao na primjer Odin koji je obješen na drvetu) on je ništa više do oruđe za držanje čovječanstva pod kontrolu par “izabranih”. Nazarećanin se koristi u Kri/Hrišćanskim misama i služenjima kao zamjena za krvnu živu žrtvu, što otkriva njihove prave namjere.

Judeo/Kri/Hrišćanska religija je izopačena podvala čovječanstvu katrastrofalnih proporcija. Jer da bi podvala uspijela treba postojati manjak znanja od strane žrtve. Kri/Hrišćanska religija i njihova vojska aktivno potiskuje znanje i slobodu misli, ohrabrujući ljude da budu robovi, i nikad ne traže ili uče bilo šta za boljitak ili napredak čovječanstva. Suprotno od priča kako je Nazarećanin liječio ljude; Satan uči nas kako mi možemo da izlječimo sami sebe i izvodimo takozvana čuda, koristeći naš um i moć naše duše.

Kroz jačanje nas samih, mi stičemo samopouzdanje, samopoštovanje i stičemo spiritualni uspijeh i nezavisnost.

Spiritualni Satanizam ne postavlja granice u razvitku moći uma zvanih i “vještičarstvo” ili “magija”. Mi vjerujemo u pravdu i kao što je neko tko vježba borilačke vještine sposoban u korišćenju Dim Maka i drugih aspekta fizičke borbe, Spiritualni Satanisti su vješti u korišćenju Crnih Umjetnosti “magije” ako ih ikad budu trebali. Ljudi koji su nesvjesni ovih moći su nemoćni protiv njih, i moći onih koji ih koriste.

Spiritualni Satanizam neće ni na koji način oprostiti zlostavljanje duhova koje je opisano u klasičnim grimoarima. Demoni koji su bili vezani i primoravani na te veze od strane čarobnjaka su sada slobodni i svako ko koristi metode kruga od devet stopa i imena “Jehove” priziva sebi lično uništenje. Demoni su naši prijatelji i Bogovi, i sa poštovanjem i naklonosti u prizivanju kroz Satana, mi težimo da uspostavimo uzajamno koristan odnos sa njima.

Spiritualni Satanizam se zalaže za individualnost, slobodu i nezavisnost.

Očigledno je da Satan nije varalica čovječanstva. Njegovih sljedbenika je malo i On nema potrebe za obilnim bogatstvom, moći i kontrolom kako bi zadržao Svoje sljedbenike.

Predugo su se laži i dezinformacije širile o ovoj istini. Kroz Historiju čovječanstva, nakon napada neprijatelja predugo je istina i stvarnost od ljudi bila modifikovana i umotavana u laži zarad ostvarivanja projekta porobljavanja čovječanstva.

Vjerovatno većina vas ne shvata pravu istinu iza svega ovoga čak i nakon samog posvećenja Satanu. Istina je veoma očigledna kada se provedu godine u istraživanju i izučavanju danas poznate religije kao Satanizam.

Bogovi i Sve :

Bog je atribut koji predstavlja ultimativnu perfekciju, besmrtnost i beskrajnost. Prije više hiljada godina Enki je bio PRVI koji je kroz svoje stvorene tehnike omogučio prekid i zaustavljanje procesa reinkarnacije i samim tim je postao prvi Bog u Univerzumu. Sada, ono što većinu mući jeste takozvano “stvaranje”. Energija ili Vril ili Chi je oduvijek i zauvijek postojala. U svemiru i u svemu sažeto .. NE POSTOJI ONAJ NAJMOĆNIJ, ONAJ KOJI UPRAVLJA SVIM I KOJI JE STVORIO SVE! Vremenom je shvaćeno da je Univerzum sam po sebi predstavljen kao beskonaćni krug. Beskonačnost koja predstavlja ništavilo. Život koje predstavlja stvaranje od ničega .. stvaranje univerzuma, energija ništavila stvara energiju manifestacije. Smrt ili umiranje koje predstavlja kraj određenog perioda života živog bića ili određene manifestacije. I zadnje, Ponovno Rođenje ili Rebirth, koje predstavlja stvaranje novog iz ničega. To je oduvijek postojalo i nije bilo niti stovreno niti izumljeno od strane nikoga niti ičega. Sada, danas .. najmoćnija transformacija duše i mantra u Hinduizmu jeste SaTaNaMa koji je zapravo Sa-beskonačnost – Ta-Život – Na-Smrt i Ma- ponovno rođenje. SaTaNaMa je mantra Enkijevog imena, jer je Enki bio prvi koji je zaustavio proces reinkarnacije i genetskim inžinjeringom zaustavio proces starenja. Nakon Enkija, mnogi su postajali Bogovi upravo zbog Njegove formule. Oni su postali najnaprednij u čitavom univerzumu, te su zbog toga počeli biti znani i kao BOGOVI.

Dolazak Bogova :

Prije više od 445, 000 godina Bogovi su došli na Zemlju u potrazi za zlatom. Prskavši se u jednom od Zemljinih mora, oni su se iskrcali na obalu i uspostavili Eride, “Dom u dalekom”. Vremenom, početno naselje se proširilo na punopravnu Misiju Zemlje – sa Kontrolnim centrom misije, svemirskom lukom, rudarskim operacijama, pa čak i sa stanicom na Marsu.

Stvaranje Rudara :

U nedostatku iskopavanja zlata, Bogovi su koristili genetski inženjering za modifikovanje primitivnih radnika-homo sapiensa. Enki također znat kao EA ili Ptah zajedno sa Ninmah koja je još znata i kao Ninhursag ili Hathor su stvorili testne zigote za eksperimente koje bi omogučili primitivne radnike. Nedugo nakon toga Enki je stvorio prvog homo-sapiensa ugledajući se na svoj lik i zamisao. Ida i Pingala bili su asocijativni i dan danas teku kroz primitivne radnike koje su zapravo energije polova koje su Ninmah i Enki stvorili. Te energije su manifestovale muškarca i ženku. Tada, čovjek je stvoren, lično napravljen od Lord Očevih Enkijevih ruku, i ruku majke Ninmah. Nedugo nakon toga, posao se nastavio sa svim novim ljudima koji su bili poznati tada i kao rudari.

Otac i Djeca, Enki i Ljudi :

Projekat je trajao, a Enki i ostali Bogovi kao što su Enlil, koji je bio Enkijev brat, Marduk koji je bio prvo-rođeni sin Enkija, Samash, Ištarte i ostali Bogovi i Božice zavoljeli su stvorenja Enkijevih ruku. Ljudi su tada bili veoma blizu Bogova. Pored projekta rudarenja, ljude su Bogovi počeli podučavati mnogim drugim vještinama, što se može vidjeti u mnogim skriptima, skicama i kamenim nacrtima u Drevnim Državama kao što su Sumerija, Drevni Egipat, Drevna Grčka, Drevna Indija itd. To su bila mjesta na kojima se najviše obavljao projekat rudarenja. Tada, mnogi Bogovi su počeli da se zbližavaju sa ljudima, i ljudi su počeli da ih slave i štuju. U mnogim Drevim Državama kao što su one već nabrojane, tada počeli su da slave svoje Bogove. Drevni Egipat je bio poznat po mnogim Bogovima koji su u to doba živjeli tu, sa ljudima. Lord Anubis, Lord Set, Lord Thoth, Lord Amon Ra, Lord Osiris, Lordica Sekhmet, Lord Horus, Lordica Mastema, Lordica Nephthys i mnogi drugi Bogovi su bili tamo.
Tokom svojih stvaranje i kontakata sa ljudima, svi Bogovi Drevnog Svijeta su zapravo bili obožavani, ali u drugim kulturama ljudi i drugim mjestima, Bogovi su imali druga imena zbog jedinstvenosti određenih građana tog mjesta koji su ih slavili na svoj naćin, ukazujući im zahvalnost, naklonost i lojalnost. Tako naprimjer u Drevnoj Sumerij Amon Ra je bio poznat kao Marduk. Raum je bio poznat i kao “Khnum”. Enki je bio poznat kao EA, također u Drevnom Egiptu znat i kao Ptah, dok u drevnoj Grčkoj bio je poznat pod imenom Dionysus.

ZLATNO DOBA :

Tada, nakon zbližavanja ljudi sa Bogovima, nastupilo je ZLATNO DOBA. Ljudi su bili podučavani svemu što Bogovi znaju, pa im je data i sama moć. Enki je od samog početka znao da su ljudi Njegove kreacije koje je On stvorio, pa im je i usadio svoju moć, podario im je svoju krv i uspostavio takozvanu dušu. Postavio je uz kreacije 7 Dimenzija predstavljenih u 7 Kapija poznatih danas kao čakri. Postavio je sve od svega u te dimenzije i otvorio još manje od njih, da bi na kraju 144,000 kanala teklo kroz takozvanu dušu. Tada bi se njegovo nasljedstvo u ljudima uzduglo, kada se Enki i Ninmah spoje u nama, dajući nam eliksir života koji je Enki stvorio. Kada se dimenzija Šeste Kapije i Dimenzija Prve Kapije otvore, iz Prve Kapije uzdiči će se Enkijevo naslijedstvo, poznato i kao Kundalini. Ono što je Enki stvorio da bi ljudi bili poput Njega i onih koji su tada bili oko Njega. Zlatno Doba tada je ustupilo. Ljudi su bili kao jedno sa Bogovima. Život na ovoj planeti bio je nezamisljiv kroz današnji svijet. Sve je bilo Božansko. Ljudi su posjedovali moć, dok su Bogovi radili svoj posao sa nama i oko nas. Bilo je to zlatno doba koje nije poznavalo za siromaštvo niti bilo šta što današnji svijet poznaje kroz patnju. Živjeli smo sa Bogovima i imali smo moći poderene od njih. Telekineza, Pirokineza i sve vrste nadprirodnih moći tada su bile u potpunosti normalne za imati, i skoro svaki čovjek bi ih imao. Tehnologija i sve što se danas može vidjeti je bila daleko naprednija i moćnija u to doba, a i sami ljudi su je posjedovali. Zlatno doba je trajalo a ljudi su postajali sve naprednij, uskoro toliko napredni da bi i oni sami postali ništa drugo, već Bogovi što je Enki na kraju i želio.

Kraj Projekta :

Projekat Rudarenja je napokon bio gotov, međutim Zemlja je imala nešto što ništa drugo u svemiru nije. Bogove na njoj kao i Enkijeve kreacije. Tada, dolaze oni koji su bez i pošto je projekat bio završen, željeli su da istrijebe sve i jednog čovjeka. Enki i Ninmah su stvorili ljude za projekat i samo za projekat, u početku, međutim Njihova ljubav prema njima je prerasla i Enki je želio da Njegove kreacije budu kao i On, jer je za svu svoju stvorenu djecu želio ono što bi svaki otac pun ljubavi želio svojoj djeci, a pošto je Enki bio Bog, želio je da nam podari besmrtnost. Međutim oni koji su bez se nisu slagali sa Njim i vidjeli su ogromnu prijetnju u čovječanstvu jer je čovječanstvo namjenjeno da bude ultimativna perfekcija i stvorenja od Boga Bogova Enkija.
Tada, oni koji su bez odlučuju da ne poslušaju Enkija. Enki jeste bio Prvi, Najmočnij i Najljepši Bog i znat je kao Bog Bogova, ali ipak, oni su željeli da ono što je On stvorio ne dožive isto što su i oni doživjeli zahvaljujući Njemu.

Borba Bogova sa onima koji su bez :

Tada, oni koji su bez napadaju. Taj period je bio poznat i kao Kraj Zlatnog Doba. Borba Bogova je bila ogromna, jer je držala svoj event u čitavom prostoru Sunčevog Sistema. Bogovi, kao i sam Enki, znali su da će do ovoga doći i znali su da će borba da bude neizmjerno jaka i veoma teška za sve. Stoga, mnogi znaci na zemlji su ostavljeni. Neki su urezani u kamenu, neki su urezani kroz generacije ljudi, neki su otisnuti na skripte, i na mnoge druge načine.

Nuklearni Rat :

Tada, kraj početka Rata je bio ključno odigran od strane onih koji su bez. Nuklearni Rat se desio. Čitav Sunčev Sistem bio je u katastrofalnom stanju. Bogovi su tada otišli, odletjeli su u Glaksiju Orion-a, gdje se i dan danas nalaze. Ostavljeni su nam skripti, pisma na kamenu poput onih u Drevnom Egiptu, Drevnoj Grčkoj i Indij i mnogim Drevnim Državama. Oni koji su bez također nisu imali pristup nama više, stoga su skovali nevjerovatan plan našeg uništenja.

Rasa onih koji su bez :

Tada, kako bi u potpunosti uklonili tri velike Enkijeve kreacije manifestovane kroz tri rase, oni koji su bez stvaraju novu rasu sa modifikovanim genima i uništavajućom kreacijom, stvarajući od njih robove bez moći, stvarajući od njih jednosmjerne robove zarad uništavanja čovječanstva. Spustili su tu rasu na zemlju, kako bi oni završili njihov posao i kako ljudi ne bi bili u stanju da dovrše Enkijev posao koji je predodredio za čovječanstvo, a to je Magnum Opus, sticanja Božanstva.

Program rase bez :

Da bi omogučili porobljavanje i uništenje čovječanstva, i stvorena rasa onih koji su bez danas poznatih kao Jevreja morali su da osmisle plan koji bi im to omogučio. Oni koji su bez su im pomogli, stoga stvoreno je Kriščanstvo, Islam i sve ostale Abrahamske religije. Te religije imaju samo jedan zajednički faktor. POROBLJAVANJE I UNIŠTAVANJE.

Novo stvorene religije su koristile svaki mogući aspekt drevnih Bogova Naroda koji više nisu tu, kradući njihove priče i sposobnosti i zamjenjujući ih fiktivnim događajima i radnjama. Tada se desio potpuni obrt čovječanstva, čitava historija čovječanstva bila je prepisana u lažnu.
Nakon što su ukrali svaki mogući događaj i prepravili ga u svoju korist od strane Originalnih Bogova, stvaraju novog izmišljenog boga znanog i kao jahveh. Enki, tada dobija novo ime. Oni koji su bez uzeli su formulu Njegovog sticanja Besmrtnosti kroz SaTaNaMa čant i stavili su da Njegovo ime završava na Na- što znaći smrt. Satan je ime koje je zamjenilo Enkijevo tada. Tada, svi Bogovi su bilo ozloglašeni i etiketirani kao zli. Mnogi Bogovi kao što su Enlil [Brat Enkija] Ištar ili Samash tada dobijaju imena poput Beelzebub, Astaroth i Azazel. Majka Ninmah tada postaje Lilith. Sve moguće su prevrnuli i prepravili da ide u njihovu korist.

Ali, mi smo ti koji znamo tko je zapravo ovde pravi princ laži. Jahveh i izumišljeni Nazarin .. Isus .. sin kurve.

Bogovi su tada postali ozloglašeni kako bi ljude odvojili od njih, i počeli su biti znati kao Demoni. Demon je riječ od Daemon što je riječ za učitelje ljudi.

Spiritualni Satanizam – Joy Of Satan :

Da bi Bogovi povratili istinu, morali su da poduzmu svaku moguću mjeru. Tada se rat nastavlja. Enki .. sada znat kao Satan postaje najveća prijetnja onih koji su bez. Rat u univerzmu, daleko od očiju primitivnog čovjeka traje, a Satan je taj koji pobjeđuje. Oni koji su bez preživljuju samo iz jednog razloga, to su naše duše. Kada osoba umre, ako dušu nije posvetila Bogu Bogova Satan/Luciferu, njihova duša ide kod onih koji su bez, a oni koriste to samo kako bi ostali u životu i kako bi zaustavili svoj proces umiranja. Pošto su Bogovi daleko, a ljudi su konstantno napdati od kreacija onih koji su bez, jevreja, grupa ljudi koja je dan danas nepoznata su otkrili istinu. Sve blokirane kletve koje su bačene na zemlju kako bi se spriječila komunikacija sa Bogovima je uklonjena od tih ljudi. Bogovi su bili oslobođeni da komuniciraju sa nama preko astrala. Bogovi ne mogu da se fizički manifestuju do nas jer su daleko u Orionu, ali zato mogu da kroz svoje Božanstvo Komuniciraju sa nama. Član koji je učestvovao u oslobađanju Demona sa Astrala je bila Maxine Dietrich.

Historija Čovjeka u Borbi sa jevrejima :

Mnogi su shvatili šta su i tko jevreji. Lutke onih koji su bez stvoreni da dovrše njihov posao. Mnogi ljudi su svjesni toga, ali jedna osoba je prevazišla svu svjest, i dotakla svoje korjene koje su sada zamazana sa milion i jednom laži. Adolf Hitler. Čovjek koji je otkrio perfektnu rasu kreiranu od Bogova. Adolf Hitler, štovatelj Lucifera. Pošto su Bogovi vodili rat kroz svemir sa onima koji su bez, i mi smo morali ovde da se otarasimo onih koji su tu da nas unište. Adolf je to shvatio. Adolf je osnovao Treći Rajh, postavio sve Arjane na noge i još jednom dao čovječanstvu šansu da se bori za sebe.

Nažalost prošlo je dosta godina od tog rata, a mi i dalje nismo zahvalni na tome što je uspio da nas spasi i da nam pruži još jednu šansu u borbi sa onima koji su bez. Tada, nakon završetka rata, jevreji su znali da smo mi moćnij od njih, stoga su počeli igrati lukavo. Ozloglasili su i Hitlera, stavljajući razne vrste etiketa kako bi svi ljudi mislili da je on neka vrtsa zlikovca. Mi znamo istinu, a to će jevreje koštati sa njihovim postojanjem.

Naš Posao :

Prošlo je 18 godina otkako su veze sa Bogovima na Astralu ponovno moguće. Mi smo ljudi, i iskreno većina nas se nada ponovnom življenju rame uz rame sa Bogovima. Da bi to omogučili moramo biti strogi prema onima koji su bez. Ako to podrazumjeva smrt, onda ih trebamo i uništiti. Treba da vratimo svoj sjaj, sjaj Naroda [GENTILES] STVORENJA KOJA SU RUČNE KREACIJE SATAN/ENKIJA.

Svi ljudi moraju znati istinu, a mi nismo religija koja blebeta u prazno. Mi nismo religija, mi smo istina. Svatko tko je dovoljno otvoren može lično da uspostavi svoju vezu sa Satan/Luciferom i svim Drevnim Bogovima. Joy Of Satan je organizacija koja otkriva istinu čovječanstvu. Satan je naš Bog Stvoritelj. Satan je stvorio čovjeka ugledajući se na svoj sopstveni lik i zamisao.
Satan definitivno pobjeđuje, daleko od očiju ljudi, ali kako bi zauvijek i vječno bili poraženi, oni koji su bez trebaju prestati uzimati izvor svog postojanja, a gle čuda, to smo opet mi. duše koje mi posjedujemo su izvor koji ih čuva u postojanju, a naše duše dobijaju jer oni koji su bez su uvjerili ljude da vjeruju u lažnog boga jahveha i njegove kopije alaha i slične. Kada osoba koja pripada toj religij umre, njihove duše idu direktno kod onih koji su bez i služe kao hrana za produžetak njihovog postojanja. NAŠ POSAO JE DA TO ZAUSTAVIMO.
Pravljenje Sporazuma sa Satanom nije ono što neprijatelji pokušavaju da nas uvjere da je to prodavanje duše đavlu. Kada duša napusti tjelo, nema života! Kada osoba posveti sebe i svoju dušu Satanu, dobija bezgraničnost. Dobija mogučnost da komunicira sa Bogovima Starog i da spoznaju istinu koja je toliko maskirana iza svega. Tada, osoba može da probudi svoju zmiju i kroz alhemijske sposobnosti, u stanju je da dovrši posao Satan/Lucifera na nama, MAGNUM OPUS! Prelazak ljudi u Bogove. Naravno, da bi to bilo urađeno, prvo se moraju zaustaviti pokušaji da nas unište. Stoga moramo istrijebiti sve pse onih koji su bez i onemogučiti onima koji su bez da uzimaju naše duše voljenih. Naš posao je širiti istinu, i postaviti ljude u zagrljaj Bogova, ponovo!

SLAVA SATANU!!
SLAVA SVIM BOGOVIMA I BOŽICAMA UZ SATAN/LUCIFERA!!
SLAVA SVIM NARODIMA SATANA!!

http://www.satanisgod.org