Porijeklo Satanizma

Satanizam nije hrišćanski pronalazak
Satanizam predvodi hrišćanstvu i svim drugim religijama
Satanizam nije o spukovima, goblinima, vampirima, čudovištima iz Noći veštica ili o drugim povezanim entitetima.
Satanizam se ne odnosi na “zlo”
Satanizam nije pronalazak ili “reakcija” hrišćanstva
Satanizam nije stvaranje Anton LaVey-a
Satanizam se ne odnosi na smrt
Istinski Satanizam se odnosi na podizanje i osnaživanje čovečanstva da postigne jednakost sa bogovima, što je bila namera našeg Tvorca (Satana)

“U TAJNOSTI MOGA ZNANJA , NEMA BOGA SEM MENE ” – SATAN – iz ” Al Jilwaha ”

Zbog vekova dezinformacije, laži i sistematskog uklanjanja znanja, malo ljudi ovih dana razume ili zna čak o čemu i šta je “Satanizam” stvarno u pitanju.

Hriščanstvo je godinama imalo slobodu da iznoszi svoje stavke o Satanizmu za kojeg ONI misle da je istina. Da bi se ovo desilo , istina je morala biti uništena. Katolička crkva (originalna hrišćanska crkva, odakle su se razvile sve hrišćanske sekte), gnusno su mučili do smrti i masovno ubijali milione nevinih muškaraca, žena i djece u onom što je poznato kao “Inkvizicija”.

Postojale su toliko gnusne stvari da je zabeleženo gnusno spaljivanje djece manje od 2 godine samo zato što se tvrdilo da je živio u kuči koji su bili protiv crkve.

Hrišćani oduvijek žale i rade u vezi sa “jednim svetskim poretkom” u kojem će biti izgubljeni svi identiteti, kultura, lična privreda i slobode, a čovečanstvo, nakon što bude sistematski bar- kodirano, baciće se u državu jedne svetske države. Ono što slepi vernici ne vide jeste da njihove knjige (Kuran Talmud i Biblija ) podržavaju svaki vid ovog “Jednog Svetskog Poretka”.

One stvari koje su više religijozne u tim knjigama su ukrade od religija Pagana koje su bile zastupljenje godinama prije ove tri vjere onih koji su bez.

Kroz Judaizam i njihove produžene alatke hriščanstva i islama , oduzeli su svaki vid paganskih učenje i prakticiranja i uklonili svaki vid Okultnog iz njega stapajuči ga u jednu knjigu (Kuaran Bibliju Talmud) po svojim standardima kako bi kontrolisali svet.

Ono što mnogi ne vide jeste da su te knjige subliminala oružija kontrole uma.

Originalne religije koje su sada poznate kao “Satanizam” (usput, “Satan” označava “neprijatelja” na hebrejskom), sve su zasnovane na onome što je poznato kao “Magnum Opus” ili Veliki posao.

Onaj poznat kao “Satan” je naš Originalni Tvorac Čovječanstva.

Ostali , koji su sebe predstavili čovečanstvu kao pravi bogovi koji su sprečili Satan da završi svoj posao pretvaranja čovečanstva u Božanstvo .

Pod božanstvom , Satanizam uključuje i fizičko i duhovno savršenstvo. Sada, ako nastavite da čitate, to će se I dokazati.

Pogledajmo ovu sliku :

Zmija se vidi svuda u antičkim relikvijama i strukturama.
Zmija se svrstavala u svim oblastima drevnog sveta.

Satan je još poznat kao i Bog EA ili Enki , on je jedan od PRVIH NEFILA koji su došli na ovu zemlju i civilizirali je.

U sumerskoj mitologiji, Enkiov simbol je uvek bio zmija.

Zmija predstavlja DNK, životnu snagu i kundalini zmiju .
Danas ona je preživjela kao znak Američkog medicinskog udruženja i Veterinarske medicine, gdje je simboličan život i zarastanje.

Samo sa dolaskom Judea / Hrišćanstva, ovaj sveti simbol je oskrnavljen i osramočen.

Gotovo svima nama je poznato pojam “pali”.

Hrišćansko sveštenstvo obično je koristilo ovu riječ da se odnosi na Satana i Njegove Demone.
Uistinu, “pad” se odnosi na kundalini zmiju (koja je uvek bila povezana sa našim Stvoriteljem Bogom Satanom), koja je pala u čovečanstvo kao celinu i sada leži mirno u osnovi kičme (na dnu).

Zbog toga, čovječanstvo u celini je na veoma niskom nivou duhovnog i okultnog razumevanja i znanja , u odnosu na koje bi trebao biti.

Neprijateljske zloupotrebe dece i životinja, besmislenih ratova, brutalnosti i beskrajne korupcije su rezultati pale zmije.

“Drvo života”, ukradeno od drevnih Paganskih religija i našlo se na putu u biblijsku knjigu Postojanja, u mnogim dijelovima drevnog svijeta ovaj znak se videlo u frizima na zidovima drevnih hramova i nekim grobnicama.

“Drvo života” je zapravo mapa ljudske duše. Trup je kičma a grane su putevi za chi (bioelektričnost).
Zmija je ono što osnažuje dušu, donoseći svesno stanje super svesnosti poznate kao “samadhi”.
“Bog-Sunca” u istini je lopta kondenzovanog chi-ja (bioelektričnosti), koja se vizualizuje i cirkuliše kroz svaku od čakri / kapija (bogova) kako bi osnažila i očistila dušu, koristeći specifične meditacije. Ovo je prva etapa Magnum Opusa.
Ukradeni nalozi u Judeo-Hrišćanskoj Bibliji ljudi koji žive stotinama godina ili više su uzeti iz cilja Magnum Opusa.
Ovde se sve takozvane “vještine” vodi ka alhemiji duše.
Ovo je najviši i najdublični rad ljudskog uma, postizanje božanstva o čemu je naš Pravi Tvorac Stvoritelj Satan govorio.

Poze kao na ovim slikama su simbol uzdignutog Kundalinija.
Hrišćani su ukrali ovaj koncept od prvobitnih religija, kako istočno tako i zapadno. Buda se vidi sa haloom, kao i mnogi Hindu bogovi za primer.
Vreme u kome su vladale izvorne religije bilo je poznato kao “Zlatno doba”. Prije oko 10.000 godina, Bogovi su nas ostavili. Ovaj članak ne ide u detalje o tome kako i zašto. Ovo će biti pokriveno posebnim člankom. Bogovi su vanzemaljska rasa bića. U stvari, bilo je nekoliko različitih vanzemaljskih rasa koje su živele ovde na planeti Zemlji i interesovale su se za ljudska bića, bilo kao prijatelji, neprijatelji ili neutralci.
Glavni Bogovi koji su interagovali sa čovječnošću i koji su naši kreatori (kroz genetski inženjering) su rasa bogova poznata kao Nordik. Žive u čitavoj galaksiji u nekoliko različitih solarnih sistema. Oni su visoko razvijeni u znanju, inteligenciji i duhu.
Neki su korisni ljudima kao što su Satan i Njegovi Bogovi koji su označeni kao “Demoni”. Neki su neutralni, a drugi su tu i rade na našem uništenju.
Postojao je rat oko čovečanstva u kojem su Satan i Njegovi Demoni želeli da nam daju znanje da se podignemo na duhovno i fizičko Savršenstvo, a neprijatelji koji su želili da nas duhovno ne upoznaju sa savršenstvom , da bi našu životnu snagu (duše) koristili kao slobodan izvor ili snabdevanje energijom , su bili protiv ovog napretka čovječanstva.
U mnogim spisima duhovne ili okultne prirode, termin “Bog” ili “Bogovi” takođe se koristi da opiše sedam čakri.
Zbog vekova progona onih koji su imali duhovno znanje, postoje doktrine koje su sadržale mnoge alegorije i kodne reči.
Broj “sedam” se beskrajno ponavlja u Judeo / Hrišćanskoj Bibliji. Ovo je korupcija sedam čakri duše.

Prvobitni krst je bio jednako naoružan, kao što se vidi u mnogim od Demonskim Sigilima, sa tačkama (reprezentativnim čakrama) koje su iskočile kao na slici poviš.
Drugi poznati primeri su Nacistički željezni krst i Bikerski krst. Uistinu, ovo je oblik ljudske duše i predstavlja četiri elementa (vatra, zemlja, vazduh i vodu) od čijih je ljudska duša sastavljena.
Četvrti broj je ukraden i korumpiran u Judeo / Hrišćanskoj Bibliji, kao i sa sedmim brojem ovaj broj je korumpiran, najočigledniji primer te korupcije jeste kaod četiri jevanđelja.
Tarot, koji potiče iz Egipta i zasnovan je na sazvežđu (Egipat je bio centar Duhovne alhemije) evoluirao je u špil karata, od kojih su savremene karte igrale nakon odbacivanja truda i napora starih egipčana u savršeavanju Tarota.

Tarot ima skrivenu poruku i uputstva za izvođenje Magnum Opusa. Iz Tarot-a, jevrejski izmišljen “Torah” je ukraden, sa originalnim učenjem Tarota koji je izmjenjen i koji se temeljito bazira oštećenje čovečanstva.

Jevrejska “Tora” poznata je i kao “Pet knjiga Mojsija” (još jedan fiktivni Jevrejin karakter baziran na Sargonu i Thutmose) ili “Pentekuzu”. Pet knjiga je bilo izloženo petorici od Tarota: šipke / štapići (element vatre), pentakli / kovani novac (element zemlje), čašice (element vode) i mačevi (element vazduha) , uz adut koji je eter ili kvantitet.

Svih pet elemenata čine suštinu ljudske duše (peti element quintessence drži četiri zajedno) i zaposlen je u radu Magnum Opusa.
Svaki od jevrejskih likova i arhetipova u Bibliji su izvađeni i ukradeni od Paganskih Bogova i štovanja.

“Isus” NIJE stvarno biće, već KONCEPT. Za one prevarene hrišćane koji veruju da su iskusili “Isusa” u stvarnosti, oni komuniciraju sa neobičnim vanzemaljskim bićima.
Aleister Crowley je u stanju transa prikupio sliku o onome što je poznato kao “Jehova” (korumpiranost “YHVH” još jedan primjer korumpiranosti četiri četvrtine elemenata, čineći “ime” izgovarajućim) i uslikao sivo biče koje danas ima izgled sličan vanzemaljcima.
U to doba, znanje ET-a nije bilo rasprostranjeno i fotografije od njih nisu postojale. Za ova ista bića se kaže da su se dogovorili sa Vatikanom da duše zamene za bogatstvo i moć koja će biti u rukama nekolicine.

Da bi se postigao ovaj cilj, moralo se ukloniti sva duhovna i okultna znanja. Nijedna prevara ne može uspjeti ako žrtva ima znanje. Da bi bio efikasno viktimizovan, ne sme se znati ništa. Satan je donositelj znanja i prosvetljenja. On nema šta da sakrije.

Vratimo se nazad Nazarinu (Isusu lažnom) , on je kao što svi znate razapet. Istinski ovo niko nije znao sve do 9 stolječa a ovo je također “rip-off” četiri četvrtine elemenata.
ZAPAMTITE DA JE ISIS , JEVREJSKI JAŠUA SAMO KONCEPT.

Razapeče je jedan simbolizirejuči čin Magnum Opusa kojeg su kriščani pretvorili u bol patnju i mučenje što naravno nije istina.

Još činjenica o ukradenim informacijama su :

  • Jevrejska “Devica Marija” je ukradena i preobražena od Božice Aštarot.
  • Michael Arhangel je ukraden i izobličen od Marduka.
  • Arhanđelo Gabrijelo je ukradena informacija od egipatskog Boga Thota.
  • Rafael je ukraden od Azazela a Uriela od Beelzebzba.

Međutim Bogovi su nam ostavili istinu ispisanu na kamenu još prije par hiljada godina.
Piramide su oblici čakre i stoje u Egiptu boreči se protiv vremena kojeg su Hriščani i Muslimani skoro pa uništili , bilo je to vreme poznato kao “Zaltno Doba” kada su Bogovi živeli zajedno sa ljudima (tada su izgrađene piramide u Egiptu i ostavljeni hieroglifi kao poruka za buduče čovečanstvo) Ovi spomenici govore za sebe. Oni su građeni tako da odražavaju kretanje zvezda i ponašaju se kao kalendar za početak za sve važn radove Magnum Opusa. Magnum Opus je normalno započet u proljeće, kada Sunce ulazi u znak Ovna, koji je poznat kao “Vernal Equinox”. Precizno vreme za početak ovog rada je u 3 ujutro, što je sat Satan.

“Rogati Bog” potiče iz Sumerije. Sumerajski Bogovi su nosili headgearove [Kacige/Krune] sa Rogovima. Ovo predvodi Judeo / Hrišćanstvo hiljadama godina. Paganske religije bile su poznate po svom obožavanju Rogatog Boga. Pojavom Hriščanstva , ovo obožavanje se pokušalo ugasiti na mnogim načinima , ali nekako uspjevalo je da preživi nakon čega su ga na kraju Hriščani etiketirali kao zlo , tako je Rogati Bog bio obasjan lažnim i fiktivnim pričama kojeg su ga okaraktezivali kao Boga Zla.

Rogati Bog je simbol za chi , Bioelektricitet. Ovo je bilo pokriveno Merkurom koji je ubrzavajuči se nije fiksirao kroz Magnum Opus. Glif za planetu Merkur ima rogove.
Rezbarije i hijeroglifi na zidovima Hrama i piramidama i dalje ostaje kod nas danas, kao dokaz istine za one koji imaju dovoljno okultnog znanja da ih tumače.
Zbog toga su Bogovi ovo otisnuli u kamen kako ne bi moglo biti spaljeno niti uništeno.
Satanizam se zasniva na Magnum Opusu.
Svi Satanički simboli, naglasci za Okultno znanje; sve ovo predstavlja postignuće božanstva.

Magnum Opus je ono o na čemu se zasniva Satanizam a to jeste :
” Čovečanstvo koje dostiže fizičko i duhovno savršenstvo. Be God-Like”

References:

¹ Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, article on “Germany”, page 108

The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God by Zecharia Sitchin

Satan Wants You by Arthur Lyons, pp 24-26

The Biography of Satan by Kersey Graves, pp 146- 147

The People of the Sea- The Search for the Philistines by Trude and Moshe Dothan, pp 185- 186