Spiritualni Satanizam

torch
zlatni-baf
torch

Radost Satana

Spiritualni Satanizam, kao i “Tradicionalni Satanizam” razlikuje se od LaVejevog Satanizma, u smislu da smo mi svjesni postojanja Satan/Lucifera kao stvarnog bića. Mi NISMO ateisti! Pored ogromnih razlika, Crkva Satana, osnovana 1966, od strane Antona Šandora Laveja, koja trenutno zauzima ateistički stav, i vide Satana samo kao “arhetip”.

U svjetlosti novog znanja zasnovanog na hiljadama sati intenzivnog dubokog istraživanja, mi smo otkrili sljedeće:

  • Satan je naš pravi Bog Tvorac.

“YHVH” drugačije poznat kako “Jehova” obmanjivanima, je lažni entitet. “YHVH” predstavlja četiri elementa na uglovima u popularnom Jevrejskom sistemu magije koji je dostupan javnosti.

  • Lik “Isusa K/Hrista” je izmišljotina i ukraden je od više od 18 legendi o Paganskim Bogovima, kao na primjer Odin koji je obješen na drvetu i onda oživljen, koji su samo opis alhemijske operacija transformacije duše – smrt i vaskrsenje.

Nazarećanin je i nikad nije bio više od običnog alata za uklanjanje svog pravog spiritualnog znanja i razoružavanje populacije njihovih spiritualnih moći. Čovječanstvo je zbog toga platilo na trilione i trilione dolara, a takođe i bolešću, bijedom i patnjom jer je uklonjeno to znanje. Spiritualno znanje je sitematično bilo uništavano, izvrtano i iskvareno kako bi SPIRITUALNO I FINANSIJKI POROBILI SVE NAS. Time što su silom nametali populaciji da je Nazarećanin pravi entitet, ti na vrhu su uspostavili kontrolu kako bi zgrnuli neopisivo bogatstvo i moć.

  • Pravi Satanizam prethodio je Kri/Hrišćanstvu hiljadama godina i zasniva se na transformaciji duše. Kri/Hrišćani su zavedeni u “prihavatanje Isusa K/Hrista” i “življenu kao spašeni” što je sve netačno. Sve u Kri/Hrišćanskoj religiji je lažno i mi ovo dokazujemo van svake sumnje. Kri/Hrišćanska obmana “spašenosti” se zasniva na ukradenom i iskvarenom znanju alhemije, po kome neko istinito radi na sebi spiritualno kako bi transformisao svoju dušu u božanstvo.

Mnogi Tradicionalni Satanisti obožavaju Satan/Lucifera. Neki ga smatraju za prijatelja i ne obožavaju ga, drugi samo priznaju Njegovu egzistenciju. Mi poštujemo individualnost i lični izbor. Odnos čovjeka sa Satan/Luciferom zavisi od individue, jer Satanizam cijeni slobodu misli i individualnost.

Satan je Donosilac Znanja. Cilj Spiritualnog Satanizma je da primjenimo to znanje i transformišemo naše duše u božanstvo, što je i bila originalna namjera našeg Tvorca Boga Satana.

Za razliku od mnogih religija, Spiritualni Satanizam ohrabruje svakog da preispituje sve. Dati najbolje od sebe i prevazići sopstvene limite je suština Spiritualnog Satanizma, a ovo počinje korišćenjem maksimalnog potencijala svog mozga. Spiritualni Satanizam se ni na koj način ne suprostavlja nauci. Mi jako podržavamo i podstičemo svo naučno znanje i istraživanje. Mi smo veoma svjesni da je čovješanstvo opasno unazađivano u naučnom znanju i shvatanju zbog vijekovne represije Kri/Hrišćanstva. Mi vjerujemo da svi spiritualni i paranormalni fenomeni mogu biti naučno objašnjeni na racionalan način; naučno znanje još uvijek nije dovoljno napredovalo da bi moglo da obuhvati i objasni dovoljno takozvano “natprirodno”.

Nema posrednika u Spiritualnom Satanizmu. Mi jako ohrabrujemo naše ljude da stvore uzajaman odnos sa Satanom. Sveštenstvo postoji samo zbog savjetovanja i podrške. Nečiji odnos sa Satanom je samo između te osobe i Satana. Mi zauzimamo stav “odgovornost odgovornome”. Ne postavljemo nikakva ograničenja na znanje ili lične moći pojedinca i radimo sve što možemo kako bi svo znanje bilo dostupno SVIMA – a ne samo samo-odabranoj “eliti” kao što je to slučaj u drugim religijama. Satan ohrabruje samo-proučavanje, učenje, direktno iskustvo.

Većina Spiritualnih Satanista uradi posvećenje Satanu. Posvećenje je jako bitno jer nas Satan štiti dok mi radimo na sebi kako bi unaprijedili naše moći. Oni koji idu sami ili bez ikakve spiritualne zaštite često se susreću sa uništenjem. Kada jednom neko uradi Posvećenje, Demoni nas često štite i rade sa nama kako bi nam pomogli da napredujemo. Za razliku od religija desne staze (RHP), Spiritualni Satanizam ohrabruje akciju. Satan želi da Njegovi ljudi žive ispunjen život i da evoluiraju.

Satan je uvijek tu za nas, ali kako napredujemo, On očekuje od nas da preuzmemo stvar u svoje ruke, koliko smo to sposobni, koristeći naše sopstvene moći. Kri/Hrišćanstvo i njihova vojska promišljeno čine invalide od ljudi. Kri/Hrišćani su oduvijek bulanili kako je njihov Nazarećanin liječio ljude. Ti ljudi su ostali kao robovi jer oni nikada nisu naučeni kako, niti se od njih očekivalo da liječe sebe ili druge. Arhetip Nazarećanina predstavlja ropstvo, zavisnost, i trajnu beskrajnu zloupotrebu u srvhu programiranja čovječanstva da budu savršeni robovi u novom svjetskom poretku. Nazarećanin prebacuje cijelokupnu važnost na “život poslije smrti” kako bi stvorio umnu šemu da ovaj život koji sad živimo je totalno nevažan. Ovaj mentalni stav je esencijalan za podnošenje svih mogućih zlostavljanja za dobrobit manjine.

“Dobro nas je služio, ovaj mit K/Hrista.”

-Papa Leo X (1475-1521)

A što se tiče takozvanih čuda povezanih sa Kri/Hrišćanstvom, bilo kakva izlječenja su bila vrlo rijetka i diskutabilna. Ovo je takođe zasnovano na alegoriji koja se odnosi na transformaciju nečije duše. Svako ljudsko biće koje posjeduje spiritualno znanje i moć može ostvariti sva dijela koja se pripisuju nazarećaninu u bibliji, i šire. Mnogi Kri/Hrišćani su nesvjesni da opšte sa opakim vanzemaljcima (neprijateljima koje su Nordijci takođe poznavali kao “anđeli” i sivi), koji su se pojavljivali sada i tada kako bi dali kredibilitet laži. Među “New Age” praktikantima, mnogi prizivaju anđele u pripomoć i ne nauče ništa. Ista šema ljudskog neznanja i nemoći preovlada. Satan/Lucifer je Pravi Bog Kreator, i veliki oslobodilac čovječanstva. On se ne plaši da ljudi imaju spiritualne moći i znanje zato što je On istinit i nema šta da krije.

Satan nam daje znanje da budemo slobodni i nezavisni. On nas vodi da budemo gospodari sopstvenih života i sudbine. Satan i Njegovi Demoni su uvijek tu da nam pomognu kada postoje stvari koje još uvijek ne možemo da riješimo.

Satan održava svoja obećanja; On je sveprisutan i pun ljubavi za Njegove. Satan predstavlja slobodu, snagu, moć i pravdu. Satan nam pokazuje kako nije u redu da trpimo zlostavljanja. Pokazuje nam da zaslužujemo zadovoljstva, sreću i bolji život. On nas je stvorio genetskim inžinjeringom, na isti način kao što naučnici sad stvaraju klonove i rade sa genima, ali na mnogo napredniji način.

Mnogi ljudi zanemaruju takozvanu “okultnu” moć, ne uzimaju je za ozbiljno ili su na drugi način potpuno nesvjesni njih. Istina je da da su oklutne moći bile u rukama manjine vijekovima. Kri/Hrišćanstvo je bilo njihov alat za uklanjanje znanja iz naroda.

Prateći uklanjanje znanja, fiktivna prošlost je izmišljena kako bi onemogućila ljudima da saznaju istinu. Ljudi koji ne razumiju ili su neupućeni u ove vještine su na milosti onih koji ih znaju i koji su majstori u korišćenju njih. Hiljadama godina ranije u Drevnom Egiptu, ova moć je bila dobro poznata i većina naroda je znala kako da je iskoristi. Sa dolaskom Judeo/Kri/Hrišćanstva i Islama, znanje je bilo sistematično uništavano gdje god je bilo nađeno.

Gradovi, biblioteke i svi drugi izvori znanja su bili uništavani u pokušaju da se izbriše svo znanje Originalnih Bogova [koji su vanzemaljci] i moći ljudske duše. Bogovi koji su komunicirali, vjenčavali se ili sprijateljivali sa ljudima su bili proklinjani i prognani.

Čovječanstvo je bilo odsječeno od Pravog Boga Tvorca Satana i nazaduje od tad. Zlostavljanje djece, životinja, nepromišljeno uništavanje i zanemarivanje prirodne sredine, zemlje i ostalih živih bića su samo neki od efekata spiritualne degeneracije. Hiljadama godina ranije, dugo prije dolaska Judeo/Kri/Hrišćanstva, ljudi su živjeli rame uz rame sa Bogovima u eri poznatoj kao “Zlatno Doba”.

Satan je Sumerski Bog poznat kao “EA” ili “ENKI”. On je BOG, ne anđeo! On je bio oklevetan i ogovaran vijekovima sa obmanama i lažima. Većina ljudi ne poznaju Satana. Oni vjeruju u sve što im je rečeno bez ikakvog pitanja. Strah je moćni alat koji je korišćen vijekovima da bi držalo čovječanstvo dalje od Satana.

Satan je najbrilijantniji i najmoćniji od svih Bogova. On je simboliziran kao Vodonoša znaka Vodolije, jedanaestog znak Zodijaka. Vodolija je znak čovječanstva, tehnologije i genija. Jedan od Satanovih brojeva je 11.

Satan/Enki je osnovao Stari Egipatski Red Zmije, takođe poznatog i kao “Bratstvo Zmije”. Milenijumima, ova učenja su bila korumpirana i više nisu nalik originalnim doktorinama. Ovaj Red je imao zadatak da čovječanstvu donese Božansko znanje i moć da završe Veliko Djelo transformacije ljudske duše. Ovo znanje je držano u rukama manjine i zloupotrebljeno na štetu svih nas pod vladavinom neprijateljskih bogova. Ljudima je rečeno da ako dobiju moći, da će ih zloupotrijebiti. Ovo je takođe laž koja je stvorena i raširena od onih koji koriste te moći za opake svrhe pod direkcijom neprijateljskih vanzemaljaca maskiranih kao jehova i njegova kompanija. Da bi obelodanila ove dobro-čuvane tajne prosječna osoba mora da osigura da oni koji kontrolišu ne mogu više da zadrže svoje moći.

Bogovi su vanzemaljska humanoidna rasa bića. U kri/hrišćanskoj bibliji, bogovi su poznati pod imenom “Nefilimi”. Ova bića su vrlo razvijena, napredna, nevjerovatno mudra i moćna. Oni su genetski modifikovali njihov DNK, tako da ne stare.

U Simonovom Nekronomikonu (ova knjiga bazirana je na Sumerskoj/Mesopotamskoj mitologiji, iako je klasifikovana kao djelo fantastike), fraza “Kada veliki medvjed bude bio nisko na nebu” odnosi se na sazvježđe Ursa Major, djela Velikog Krčaga. Kada se planete poravnaju na određen način otvara se kapija za putovanje kroz prostor. Ljudi uvijek gledaju u nebo, očekajući ponovni povratak Bogova.

Cijelokupna svrha čovječanstva je bila da rade kao radnici u rudnicima za Nefilime. Onda smo trebali da budemo uništeni, pošto se projekat iskopavanja zlata završi. Satan, zajedno sa mnogim drugim Nefilimima je imalo djecu sa ljudskim majkama. Ovi potomci su bili poznati kao “Polu-Bogovi”.

Satan je nevjerovatno jak, brilijantan i moćan. On ne prihvata poraz. Možda je izgubio bitku, ali ne i rat. SATAN/LUCIFER ZALAŽE SE ZA SLOBODU OD TIRANIJE

DA LI SATAN ZAISTA POSTOJI?

Da. On radi sa svojim učenicima i sljedbenicima. Mnogi od nas su ga vidjeli, svjedočili smo takozvanom natprirodnom, i mnogima od nas su date moći daleko iznad obične osobe. Kada pitamo, mi dobijamo odgovore. Za razliku od drugih religija, gdje su sljedbenici primoravani da traže svoje bogove, Satan/Lucifer nama dolazi. On nam obznanjuje svoje prisustvo.

Demoni, za razliku od kri/hrišćanskih laži, su prijatelji i Bogovi čovječanstva. Demoni, koji su Originalni Bogovi, individualno nam daju pažnju i zaštitu onda kada se stvori veza od povjerenja. Kada smo bliski, i pod zaštitom Satana, On nam daje odgovarajućeg Demona sa kojim da radimo. Njihovi Sigili sadrže mnoge bitne dizajne alhemijskih simbola povezanih sa otvaranjem duše.

Satan nije “zao”, niti je On odgovoran za bolesti, zaraze i sve ostalo što zadešava čovječanstvo. Ove nesreće su posljedice uklanjanja i uništenja drevnog znanja koje je bilo zamjenjeno Kri/Hrišćanskim programima.

Satanizam zastupa ravnotežu spiritualnosti i tehnologije. Bez ove ravnoteže, civilizacija se prije ili kasnije raspada.

“Pakao” nije plamena rijeka. Pakao nije unutar Zemlje, kao što su neki kri/hrišćani pokušali da poplaše ljude. Kri/Hrišćanski koncept Pakla je totalno komičan. Neki od nas, koji smo bliski sa Satanom, smo vidjeli Pakao. Mi smo svi imali ista iskustva. U Paklu ne postoji dan i noć u onom smilu za koji mi znamo. Pakao je sav u mraku, ali je osvjetljen plavim svjetlom. Jedna od Luciferovih boja je plava a Demoni se često prikazuju u plavom svjetlu. Plava je vrlo spiritualna boja. Neki ljudi se ovde inkarniraju dok neki na ovom mestu čekaju reinkarnaciju u druge svjetove.

“Pakao” i “Donji Svijet” su takođe alegorije za tri niže čakre; “Pakao” predstavlja prvu čakru. Razlog za ovo je vatrena Kundalini zmija koja leži sklupčana u prvoj čakri i koja kada se uzdigne može biti jako vrela.

Suprotno histeričnom Kri/Hrišćanskom vjerovanju, Satanizam ni na koj način nema veze sa krvnim žtvovanjem. Sva moguća ubistva i živa krvana žrtvovanja mogu biti viđena u Judeo/Kri/Hrišćanskoj bibliji i Kur'anu. Zmija, koja simbolizuje Satana, predstavlja Kundalini na dnu kičme, a takođe i DNK. Zmija predstavlja život. Kada se ova snaga aktivira, mi smo prosvjetljeni.

© Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457