Meditacije Moći

“Budale ne znaju šta rade. Energiju šalju gore. Trebala bi da ide u zemlju kako bi je obnovila. Preterano korišćenje na-gore usmerenog petagrama baca energije u kosmos, prouzrokujući gomile problema, i iscrpljujući zemlju da se odbrani od tih problema.”

-Satan/Lucifer

Ovo se tiče duše i kako New Age pokreti prisiljavaju svoje sljedbenike da se fokusiraju samo na gornje čakre. Svaka Čakra ima muški i ženski par i rade zajedno. MORA da postoji balans između gornjih i doljnjih čakri.

Važne Informacije o Meditacijama Moći

O Umu

© Copyright Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457