Satanistički Simboli

Tužna je činjenica da rijetko koji Satanist poznaje pravo značenje naših simbola. Većina uzima krive i netočne informacije iz kršćanskih izvora. Kršćani neprestalno pokazuju svoju glupost i neznanje. Znanje je njihov najzastrašujući neprijatelj jer niti jedna muljaža, ni prijevara, niti bilo koja laž ne može uspjeti kada pojedinac ima znanje istine. Svaki Satanistički Simbol predstavlja moćnu Spiritualnu poruku koja je postavljena čovječanstvu za postizanje Božanstva spiritualne i fizičke perfekcije odnosno besmrtnosti. Većina ako ne i svi Satanistički Simboli, pripadaju Pravom Spiritualnom znanju kao i ljudskoj duši.

ZMIJA

Najsvetij simbol u Satanizmu. Zmija predstavlja Kundalini silu na bazi naše kičme. Kada se zmija [Kundalini] aktivira, kroz specijalne i konzistentne meditacije, ona prolazi kroz Sedam Čakri donoseći intenzivnu svijest, prosvjetljenje, psihičke moći i sposobnosti kao i sve-znanje. Kobra se može vidjeti u mnogim drevnim rezbarijama i slikama u Egiptu, simbolizuje proširenu svjest o podizanju zmije.  

Ovo je PRAVA Osnova Satanizma, podizanje Zmije. Oni koji su uspješni u podizanju Zmijske energije, mnogo su veći nivo u odnosu na obićne ljude i ne mogu biti prevareni od strane hriščanstva i ostalih sličnih programa.

PENTAGRAM OKRENUT PREMA DOLJE  

označava energiju koja ulazi u našu krunsku čakru odozgo. Satanistička Svjetlosna Munja simbolizira Satana kao našeg pravog Boga Stvoritelja. Svjetlosna munja je životna sila – bioelektricitet. Svi simboli okrenuti prema dolje u Satanizmu predstavljaju energiju koja odozgo silazi i daje život, jačajući ljudsku dušu.    

JEDNAKO NAORUŽANI ŽELJEZNI KRIŽ

se vidi u mnogim Demonskim Sigilima i predstavlja tačan poredak čakri i oblik ljudske duše.

Lucifer ima nekoliko sigila. Svi imaju veze sa dostizanjem božanstva. Simbol slijeva predstavlja Pravi GRAL. Ovo je pokal koji drži eliksir života. Katolička crkva je ukrala ovaj koncept i korumpirala ga. Gral je dio Magnum Opusa, potencijal koji imamo u sebi. To nije materijalni objekt, to je koncept. «Krv Čakri» je energija koja curi kada se stimulira. Gral se gleda kao «Kraljevska Krv». To je krv čakri.

Simboli s lijeva su od Aštarot. Obadvoje su izvedenice od Egipatskog Anka.

This image has an empty alt attribute; its file name is HOwsmbNmC9wVVQbdNZtJy16FdALcu83Wvb5cOdQX8PeYFGwKP1DfQ1gkOCzT2R06tvfHojmqlkiZ3hCI-aHg7aHauq35ydWua_v4kQ8ozeI74B6S2MhpbctC0aGzSaoMA_cKl1u0

EGIPATSKI ANK

Egipatski Ankh predstavlja ključ duše i srčane čakre.

Glif za planetu Veneru je izveden iz ankha. I planeta Venera i srčana čakra su Božice Aštarot.

Boje CRVENA, BIJELA i CRNA datiraju ne samo iz drevnog Egipta, već i od njihovog porijekla na Dalekom istoku. Egipat je bio poznat kao “Crna i crvena zemlja” i bio je centar Alhemije. Alkemija je transformacija ljudske duše u božanstvo. Kroz ovu transformaciju, završavamo nedovršeni rad Satana, Našeg Kreatora. Boje crvene, bijele i crne su od tri glavna nadisa [kanala] ljudske duše. Ida je crna, Pingala je crvena, a Šušumna je bijela.

“TAMA”

Koncept tame u Satanizmu je totalno izvrnut i izperverziran od strane onih koji su bez. Tama nije o vampirima, goblinima ghoulovima i sličnim sranjima. Satanistička tama ima veze sa ”Yin” i ”Yangom”. Ovo predstavlja žensku stranu duše; podsvjest kojem dobijamo pristup kroz meditacije.  

Muška strana mozga jeste logička strana mozga. Ženska strana je desna strana mozga, dok je muška lijeva. Duša ima i pozitivne i negativne polove. I muškarci i žene treba da rade zajedno. Logična muška strana; levi-mozak usmerava žensku stranu kroz razmišljanje i volju. Ženska strana duše je sila duše. Ženska strana pokazuje misli i ideje stvorene od muške logičke strane. Ženska strana je takođe kreativni aspekt duše; snove, muzika, osećanja i intuicije.  

Zbog moći usmeravanja vlastite sudbine i duhovne slobode koja dolazi s ovim su od ženske strane duše.

Zbog toga Hriščanske Crkve i njihovih srodnih ilka, poput islama, rade na promovisanju inferiorne slike žena; sa islamom koji je brutalan prema ženama, kao i neprestanih denigracija 51 žena u judejskoj / hrišćanskoj bibliji. Sve ovo dodatno odražava na podsvesnom, subliminalnom nivou za suzbijanje i poricanje ženske moći duše. Kroz vekove ovog prinudnog smeća, koji nije ništa drugo do program za uklanjanje duhovnosti, ženska strana duše i njene moći su se atrofirali.

Zbog toga je čovječanstvo i ovaj svet sada u tako ružnom neredu. Ovo je stvorilo najozbiljniju neravnotežu koja je postala generacija koja se ulijeva iz dana u dan. Satanizam radi kroz moćnu meditaciju kako bi osnažio žensku stranu duše da vrati ravnotežu i obnovi duhovno zdravlje, zajedno sa osnaživanjem pojedinca.

ĐAVOLJEV TROZUBAC

– je zapravo veoma drevni simbol koji predhodi hrišćanstvo hiljadama godina. Ovaj simbol potiče od Dalekog istoka [Gde su hriščanstvo i jevrejski koreni ukradeni od istih i prerušeni, isperverzirani i oskrvnaljeni kako bi uništili duhovno znanje i održavali duhovne moći u rukama nekoliko “Izabranih”].  

Poznat je kao “TRIŠUL” i simboliše probijanje kroz tri čvora u Baznoj, Srednjoj Četvrtoj  i 6-toj Čakri, poznatiji i kao “granthis” na Sanskritu.

Da bi zmija mogla da se uzdigne, sva tri moraju biti potpuno otvorena.  

Trišul simbolizuje serpentinsku [Zmijsku] energiju koja prolazi kroz tri grantisa.

BAFOMET

Slika Baphometa zapadnog okultizma uzeta je iz slike Šive [iznad]. Zapazite kako su ruke slično postavljene.  

Baphomet je opet simboličan za kako muškog, tako i ženskog aspekta duše.  Imajte na umu da je Baphomet muško i žensko, kao što se vidi i na slikama egipatskog boga Akhenatona.  Rogovi su simboli Merkura, što je vril, chi, životna sila, prana. Krila duše predstavljaju duhovnu slobodu. Koza simbolizuje plodnost – plodnost u množenju životne sile, vrila, koji aktivira i podiže zmiju. ”Koza hiljadu mladih” odnosi se na Krunskuu Čakru, “Sahasrara” na Sanskritu, što znači ”Lotus Hiljadu Latica”.  

ROGOVI

– su simboli životne sile, vještičje moći, vrila, či … Ovo je simbolizovano simbolom za planetu Merkur [prikazano neposredno ispod].

MERKUR

“Merkur” je poznat kao “Glasnik bogova”. ”Bog/ovi” je kodna riječ za Čakre. Pogledajte rogove sa Boga Azazela u slici iznad kako sjaje iz glave , to predstavlja podignutu Zmiju.   

PIRAMIDA

Piramida je simbol oblika ljudske čakre. Dio koji nedostaje predstavlja ne završeni rad i SVE-VIDEĆE OKO predstavlja gnozu i svu-spoznaju kada pojedinac dosegne božanstvo. To stanje je također znano kao SAMADHI ili «SUPER SVIJEST». Slika lijevo je uzeto od jednog Američkog dolara. Sjedinjene Američke Države, vlada i sve, su izgrađene po Masonskim principima i nije od Kršćana koliko god rastezali maštu. Originalno slobodno zidarstvo je od Satana.

je Kabalistički kvadrat Sunca. Pravo značenje od «Hrama Solomonova» jest «HRAM SUNCA». «Sol», «Om» i «On» su sve riječi za Sunce.

«Sol» je latinska riječ za Sunce i bliska je sa engleskom riječi duša (soul).

«Om» je ime dobiveno od Hindusa za Spiritualno Sunce i

«On» je egipatska riječ za Sunce.

Simbolizam Hrama Solomonova je ukran od Židova i napravljen je u pravi lik, kao i sa fiktivnim nazarećaninom i gotovo sa svim u Židovsko/Kršćanskoj Bibliji.  Ovba također predstavlja perfektnu dušu, gdje Solarna 666 Čakra [Koja je Centar i napojnica duše] cirkuliše Spiritualnu Energiju zračeći u 8 različitih zraka. Sjaj duša simbolizuje sunce. 8 je broj za Boginju Astaroth. Ovo je takođe “Novi” Jerusalim. “Ime” Jerusalima “je takođe ukradeno i korumpirano u gradu Izraelu. “Jerusalim” JE KONCEPT!  

OSMOSTRANA ZVIJEZDA

Aštarothin Simbol predstavlja ravnotežu i jednakost, dobijenu kada su jednako aktivni Ida i Pingala kanali, a Šušumna više nije uspavan.

SIMBOL BROJA 8

Broj 8 je simbol besmrtnosti. 8-ica je okrenuta na stranu. Križ sa dvije prečke simbolizira ljudsku dušu na srčanoj čakri i trećem oku. Osmo-smjerna zvijezda lijevo je Zvijeda AŠtarot. Katolička Crkva je to prozvala „Pečatom Zvjeri“. Sve što ima veze sa duhovnosti je oklevetano i blasfemizirano i oskvrnuto od strane Kršćanske Crkve.  

Svjetleća usavršena duša je također simbolizirana kao „Svjetlo“.

Aštarotin simbol na lijevoj strani također simbolizira ravnotežu i ekvilibrijum, dobivenu kada su i Ida i Pingala nadi jednako aktivni, a Šušumna više nije uspavana.

KOSTI I LOBANJA

– Lubanja i kosti je simbol za Nigredo stadij Magnum Opusa (transformacija duše u božanstvo). To je stadij smrti u radu, prije nego se duša pročisti u božanstvo. Nečistoća se odvaja od čistoće.

CRNO SUNCE,

GAVRAN, VRANA I CRNA BOJA također simbolizira Nigredo stadij.

Crno Sunce je Astralno Sunce.

PAUN

Paun je svet Satanu i predstavlja multi-obojani stadij Magnum Opusa koji slijedi Nigredo.

Luciferu, Luciferu, raširi svoj rep, i odvedi me punom brzinom kroz uski prolaz, doline smrti, do svjetlećeg svjetla, palače Bogova. – Isanatha Muni

IZOKRENUTI KRIŽ

Izokrenuti Križ je veoma drevni simbol. DA, predhodi Kriščanstvo i njen jevrejski koren hiljadama godina. Njegovo pravo značenje simbolizuje ispravan način poravnanja Čakri. Sve Važna Solarna [666] Čakra je poravnana prema dole i daje duši moć.

Što se tiče Solarne Čakre i Slobodnog Zidarstva: Lik “Hiram Abiff” je još jedna alegorija. Napomena “HIRAM” je veoma drevna mantra za Sunce. Crno Sunce [astralno Sunce]. Hrim se veže za masona Hiram Abiff. “Predstavljen svim kandidatima tokom trećeg stepena u slobodnom zidarstvu.” Zapamtite to treću – Treća Solarna čakra. Zlatna čakra. Čakra Sunca, simbolizira i Svastiku. Iz Wikipedije: članak o Hiramu Abiff Hiram Abiff (takođe Hiram Abif ili Udovin sin) je centralni karakter alegorije predstavljene svim kandidatima tokom trećeg stepena slobodnog zidarstva. Hiram je predstavljen kao glavni arhitekta hrama kralja Solomona, koji je ubijen u hramu kojeg su osmislili tri očajnika tokom neuspješnog pokušaja da ga prisili da otkrije tajne lozinke majstora masona.

NAPOMENA: “Hiram je predstavljen kao glavni arhitekt Hrama kralja Solomona.” Drugim riječima, Solarna čakra simbolizirana Satanističkim obrnutim križem, izvor je Magnum Opusa i moći duše. To simbolizira i Thorov čekić. Solarna čakra je “arhitekt duše”. Sva energija za osnaživanje vaše duše dolazi iz ove čakre. Solarna čakra koja se nalazi u blizini pupka je takođe i mesto na kome smo se prvi put nahranili i dobili život u utrobi naše majke. Hiram Abiff nije lik, već KONCEPT. “Tajne lozinke” su mantre i reči moći koje bude i osnažuju čakre. Sve drevne paganske religije stavile su naglasak na Sunce. Sunce je davalac života, a to uključuje i astralno Sunce duše; “Solomonov hram”. Solarna čakra takođe igra ključnu ulogu u Magnum Opusu.


© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015 Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457