Za One Koji su Novi u Satanizmu

Spiritualni Satanizam za Nove Ljude

Šta Možete Očekivati…

Satanistički Sakramenti

Magija 1001; Moći Uma i Duha

Magija 1001; Tri Koraka Vještičarstva

Ritualna Oruđa i Njihova Upotreba

Standardni Ritual

© Copyright 2002, 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457