Demoni | Originalni Pre-Krišćanski Bogovi Naroda

Izvadak iz Katoličke Enciklopedije:

“Na isti način, Grci i Rimljani su se možda obožavali svojim božanstvima, ljubazno verujući da su dobri. Ali hrišćanska pisma izjavljuju da su svi Bogovi naroda Demoni.”  

Catholic Encyclopedia: Devil Worship

DEMONI SU BOGOVI NACIJA !!!!

Qlippoth

Istina o Ljudskom Žrtvovanju

Daemon

Bogovi Pakla

Istina o Bogovima Pakla

Kako prizvati Bogove Pakla

Evokacija i Invokacija

Često Postavljena Pitanja uvezi Demona/Bogova

Kontakt sa Bogovima i Bioelektricitet
[efekat invokacij Bogova na naša tjela]

Niži Redovi Demona/Bogova

Redovi Demona/Bogova

Korištenje Uiđa Table

Površnost u Satanizmu

Visak

Inkubi/Sukubi

Za pomoć sa specifičnim potrebama/problemima; Lista Bogova

Bogovi koji su Zaštitnici ljudi

© Copyright 2019, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457