Ime Satan


Nakon puno godina intenzivnog istraživanja, sve se spojilo kako treba.

Biblija je izmišljena kako bi se znanje ezoterije, uma/duše i moći držalo u rukama par izabranih.

Kršćanstvo, koje je počelo sa Katoličkom Crkvom, je izmišljeno da fizički nadjača ostale, i da uništi i zamijeni originalne religije. Originalne religije su se centrirale oko poštivanja zmije. Zmija je simbol kundalini. „Drvo Znanja“ je karta ljudske duše. Viđeno je u gotovo svim drevnim religijama koje su starije od Židovstva/Kršćanstva. Stablo simbolizira kralješnicu, a grane predstavljaju čakre u puteve kundalinia. Postoje 144.000 kanala za kundalini životnu silu u ljudskoj duši. Kabalističko drvo života je naopako i evoluiralo je puno kasnije od originalnog drveta.

Buda je sjeo ispod „Bo Stabla“ i postigao prosvjetljenje. „Bo“ znači zmija, kao u Bu-A i Bu-Ta.“1 Kršćanska Crkva je ukrala, izokrenula i korumpirala sve što se moglo iz originalnih religija. Smokvino drvo je znano kao „Drvo Mudrosti“, Ficus Religiosa.² Kršćanska Crkva je korumpirala ovo tako što je stavila smokve preko spolnih organa Adama i Eve.

„Satan“ na hebrejskom znači „protivnik“, ali hebrejski jezik je izveden iz drugih jezika koji su stariji stotinama tisuća godina. Hebrejsko pismo je izvedeno iz Feničkog, a Fenički je izveden od hieroglifa. – slobodno istraži i pročitaj u bilo kojoj knjizi o podrijetlu jezika.

Sada, riječ „Satan“ je puno starija riječ od hebrejske definicije.

Primjećuješ li na gornjem lijevom kutu kartu Indije, ime grada „Satan“.

„Satnam“ i „Sa Ta Na Ma“ su svete mantre koje su se upotrebljavale u kundalini (zmija) meditacijama. Pet primarnih zvukova u Drevnog Sanskrita, jedan od najstarijih znanih jezika; „SA-TA-NA-MA.“ „SA“ znači beskonačnost; „TA“ znači život; „NA“ znači smrt; „MA“ znači ponovno rođenje. Židovi koji su napisali Bibliju, očito su skratili ime „Sa-Ta-Na-Ma“ na „Satan“, gdje završava na smrt. To je još jedan pokušaj da se ukloni i zamijeni znanje. Nazarećanin je izmišljen samo za odvlačenje pažnje masi.

Sve to je povezano sa kundalini životnom silom (zmija) u nama. Jakobov „kaput“ boja u Bibliji je aura. Broj sedam su čakre. Interpretacije starih grimoara su sve krivo shvatili što se tiče „sedam planeta“. Drevni su puno više znali što se tiče astrologije.

Bilo tko, tko je upoznat sa Kineskom medicinom i borilačkim vještinama, zna sa chi (životna sila, isto kao kundalini), i kako je više aktivan u određenim dijelovima tijela na određeni dan i vrijeme.  Autori alkemijskih tekstova u tim danima stavljaju kodove u svoje spise da bi izbjegli progon od Crkve.

Sunce je bilo još jedan oblik obožavanja u originalnim religijama. To je zbog čiste, sirove energije koju daje, i kao takva, ona je izvor cijelog života. Uvlačenje energije mjeseca ili zvijezda se ne može ni usporediti sa onim što se sve može sa suncem, sa znanjem i treningom. JoS svećenstvo to zna. Rupe u auri se liječe i životna energija puni kao sa niti jednim drugim izvorom svjetlosti.

„Lucifer“ je također ime koje je dato našem Ocu. Lucifer je originalno Rimski Bog koji nije imao veze sa našim Ocem Satanom/Ea. Prefiks „Luc“ znači svjetlo. Duša treba svjetlo. Jutarnja zvijezda, Venera, je izvor svjetlosti za drevne jer se diže prije najvažnijeg sunca. Venera također vlada srčanom čakrom.

Otac Satan (ja ga osobno nazivam Satan) mi je rekao da Mu ne smeta ako ga ljudi nazivaju imenima koja su mu bila dana stoljećima, iako su netočna. Ja ga nazivam Otac Satan kada god komuniciram s Njim ili mu se zahvaljujem. Za mene će «Satan» uvijek značiti «protivnik», protivnik neprijateljskoj laži Židova/Kršćana.

Katolička Crkva je znala da originalne religije treba zamijeniti sa nečim drugim, i od tu kreću sve priče iz Biblije. To su sve, ostaci originala, kojima je porijeklo puno prije nego su Židovi/Kršćani digli svoje ružne glave.

Djevica Marija je ukradena i zamijenila je Astaroth, koja je znana kao „Dama Raja“. Astaroth je najpopularnija Božica prije-Kršćanskog svijeta.

Enlil/Beelzebub/Baal je najpopularniji bog prije Kršćanslog svijeta, i tu je naš predivni Stvoritelj Satan/Ea koji je završio kao Zmija i Đavao.

Seksualnost je primarni aspekt životne sile, automatski je došlo na preispitivanje kod Crkve. Orgazam direktno stimulira kundalini zmiju na bazi kralježnice. Kreativna energija potrebna da stvori novi ljudski život se može upotrijebiti da se ponovo napuni životna sila koja uzdiže i jača pojedincu dušu. Očito, seksualna energija nije mogla biti zabranjena pa je korišten strah da bi se kontrolirala. Kršćanska religija, posebno Katolička Crkva, je ocijenila sve seksualne užitke kao grijeh. Samo je upotrebljivan da se stvaraju djeca, ništa više. Golotinja je postala grijeh jer potiče na požudu. Masturbacija je postala još jedan „smrtni grijeh“. Sve što je imalo veze sa podizanjem kundalinia je višestruko napadnuto od crkve. Cijela svrha Kršćanske Crkve je bila da se ukloni znanje, i ništa više.

Dok je masa bila zakinuta od znanja i moći, par izabranih, koji su radili na tome da se izbriše znanje, iskoristili su slobodu da se porobi ne poznati svijet. Židovski „atentatori“ Katoličke Crkve su poznati po tome da čak levitiraju dok vuku psihičku moć iz molitva njihovih ne poznatih žrtava.

¹Cloak of the Illuminati by William Henry, 2003  

² Ibid.

Iako ova knjiga ima mnogo dobrih informacija, ako ju pojedinac čita između redaka, autor je u zabludi jer vjeruje u fiktivnog nazarećanina.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457