Dobrodošli

Istinski Satanizam je duhovna alhemija i Drevne Paganske religije koje su prethodile hrišćanstvu, islamu i korjenu judaizma od stotina do hiljada godina. Judaizam, hrišćanstvo i islam je ništa drugo već izmišljotina čije su priče ukradene iz prvobitnih Paganskih religija, uklanjajući sve duhovnosti i zamenjujući ih lažima i korupcijama Judaizam kao i ostale grane današnjih religija su se stvorile. Vatikan Katoličke crkve djelovao je kao policijska snaga da progoni, muči i ubije svakoga tko ima bilo kakve Drevno Paganske duhovne sposobnosti ili znanja. Judeo / Hrišćansko / islamske takozvane “religije” imaju zajedničku svrhu a to je da duhovno porobe ljude i da im uskrate duhovne istine. Ovi programi su zasnovani na obožavanju korupcije i fokusiranju na smrt.  

Istinski Satanizam se zasniva na znanju. Da biste naučili istinu, morate proučavati. Istina se ne mora objasniti na određeni način, niti se mora ojačati, za razliku od laži. Obična istina je nešto što možete sami da vidite.

U Satanizmu nema posrednika.  

Za one koji ste potpuno novi u Satanizmu, imajte na umu da postoje i druge sekte Satanista ili ljudi koji sebe nazivaju Satanistima, koji su u skladu sa hrišćanskim lažima onoga što oni vjeruju da je Satanizam. Istinski Satanizam se na bilo koji način ne pridržava judejskih / hrišćanskih / islamskih tvrdnji, koji su lažni. Neki od ovih ljudi su zavedeni, drugi su infiltratori, a treći su neprijateljske duše. Uvijek budite svjesni ovoga ako ste novi. Joy Of Satan je već dugi niz godina bio pod ozbiljnim napadima zbog izlaganja neprijatelja i istine o njima.  Neprijatelj je više puta zatvorio naše web stranice, grupe i forume i napao naše članove na internetu, namjerno nas klevetao [nemaju nikakvih argumenata i mogu samo klevetati, izmišljati laži], i infiltrirali i zezali članove naših foruma i e-grupa godinama.

Radost Satana [Joy Of Satan] je ogromna web stranica koja se sastoji od bukvalno hiljada propovedi i članaka. Njihovo osoblje je malo i nisu bili u mogućnosti da prate intenzivno objavljivanje informacija koje su došle sa istraživanjem, učenjem, ličnim iskustvima i iskustvima njihovog ogromnog članstva, koja je tokom deset godina iznosilo desetine hiljada ljudi. Tamo postoje članci koji su u svjetlu novog znanja zastarjeli. Većina ovog novog znanja nalazi se u e-grupama i na Antičkim forumima.

Na osnovu dugogodišnjeg istraživanja naučili smo da su judaizam, hrišćanstvo i islam zavjere i prevare katastrofalnih razmjera. Biblija NIJE riječ “Boga”, već je stvorena i ojačana ljudskim bićima koja su se uzurpirala drevnim duhovnim znanjima [zato Biblija ima brojeve], i iskoristili ovo znanje da postanu kao bogovi, i da porobe čovječanstvo. Bez obzira na većinu ljudi, stanovništvo je vjekovima bilo pod intenzivnim napadima i porobljavanjem. SATAN je ISTINA, a istina će vas OSLOBODITI.

“[Satanizam je] izvorna religija čoviječanstva”

-Satan

Joy Of Satan Sveštanstvo obavezano je očuvanju Istinitog Satanizma. Gledamo na Pravog Stvoritelja religije danas znane kao “Satanizam” a Stvorioc je Satan, lično. Predugo su neprijatelji i autsajderi slobodno definisali Satana i Satanizam prema svojim planovima. Satan praktično nikada nije mogao da govori za sebe i otkrije tko je i šta je zapravo. Satan je pravo biće. Djelovao je sa mnogima tokom posljednjih nekoliko hiljada godina i ostavio nam je doktrine Al Jilwah, Qu’ret Al Yezid i druge spise.

Satan se ni u kom smislu ne uklapa u Judeo/Hrišćanske ili Muslimanske opise koji su ga lažno opisivali toliko dugo, niti odgovara naslikanom Anton LaVey-ovom liku ‘Satanističke Biblije’’. Kako bi uistinu spoznali Satana, morate mu se obratiti lično, bez predrasuda i očekivanja. Otkrit će te kako se ne uklapa u idejnu vjeru ‘’zla’’ što ga budalasto i ne promišljeno prati vjekovima.

Nažalost, tragajući za odgovorima od vanjskih izvora bila je večita tema u Satanizmu jer toliko mnogo znanja je sistematično uništeno i uklonjeno  od strane Hrišćanske Crkve. Hrišćanska Crkva izmislila je čitavu lažnu istoriju prema svojim planovima, kako bi sprečili duhovno znanje u korist ’’odabrane’’ manjine na štetu čovječanstva.

Sveštenstvo Joy Of Satana ne priznaje Judaizam, Hrišćanstvo ili Islam kao legitimne religije. Ovo su zapravo programi koji zamjenjuju duhovno znanje sa lažima i korupcijom, dok iznuđuju milijarde i milijarde dolara, i duševnu energiju, zajedno sa eksploatacijom ljudskog očaja i patnje kako bi zadržali neopisivo bogatstvo i duhovno znanje u rukama ‘’odabrane’’ manjine. Judeizam i Hrišćanstvo su izuzetno nove religije, iako pokušavaju da tvrde suprotno, sa najnovijom velikom ‘’religijom’’ Islamom, koji se pojavljuje tek u sedmom-osmom vjeku.

Nalazimo da njihovi programi imaju za osnovu ukradena, iskvarena učenja starijih religija i nemaju ništa svoje.

Zauzimamo isti stav što se tiče ‘’Wicce’’ i ‘’Neo-Paganizma’’. Obe ove novo-stvorene vjere (obe se pojavljuju u 20tom vjeku) su iskvarene verzije prvobitnih religija, što se povinuje Judeo/Hrišćanskom planu o vladanju svjetom kroz odstranjivanje prave duhovnosti.

Naš cilj je da prosvjetlimo ljude istini i iznesemo sve laži koje su ove nove takozvane ‘’religije’’ stvorile što se tiče Satana, Satanizma i Satanista.

Ne prihvatamo ili priznajemo grupe koje karakterišu Satana ili Satanizam Judeo/Hrišćanskim konceptima, ili onih, koji poput skorijih članova LaVejeve Crkve Satana ne prihvataju Satana kao pravo biće.

Informacije na ovom sajtu jesu rezultati mnogih istraživanja i ličnih kontakata sa mnogim učenicima, sa Satanom i Njegovim Demonima koji su nas navodili i davali nam instrukcije koje se tiču istinitog porjekla pravog Satanizma.

Ohrabrujemo te da čitaš i učiš slobodno otvorenog uma. Jedino kada tvoj um jeste potpuno slobodan i deprogramiran, može pravo prosvetljenje i učenje da se doživi.

– Joy Of Satan Ministarstvo


© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, [Updated 2018] Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457