Posvećenje Satanu

𝕻𝖔𝖘𝖛𝖊ć𝖊𝖓𝖏𝖊 𝕾𝖆𝖙𝖆𝖓𝖚

“Da imam onoliko duša koliko ima zvezda, sve bi ih dao Mefistu!”

Dr. Faust

Šta se dešava kada napravim formalni sporazum sa Satanom?

Gotovo istog trenutka, sve stvari počinju da budu bolje, Satan brine o svojima. Satan nam daje unutrašnju snagu i mi postajemo duhovno jači. Za razliku od desno-rukih religija (RHP) gde se sledbenici zauvek mole i traže svog boga, Satan nama dolazi svojevoljno. Često možemo da ga osjetimo. On dolazi da nas uteši kada klonemo, zabrinuti smo ili kada doživljavamo probleme.

On nas vraća u liniju i usmerava nas na to šta treba da radimo da bi smo bili usredsređeni i srećni. Za razliku od lažnog boga Jehove i njegovih ortaka, Satan nam nikada ne okreće leđa kada nam je potreban.

Dobra analogija/priča je Hrišćanin: On je u ozbiljnoj nevolji, u očajanju, uzima svoj zadnjni sitniš, odlazi to telefonske govornice po ledenoj kiši i zove raj. Sve vreme dobija zauzetu liniju. Posle nekog vremena, neko odgovara i stavlja ga na čekanje. Oni ga ostavljaju na čekanju. Kada Satanista zove Pakao, sam Satan odgovara posle prvog zvona.

U pravljenu sporazuma, mi učestvujemo u formalnom ritualu. Ovo se čini slobodnom voljom.

Mi odlučujemo, suprostavljajući se da budemo privučeni nekoj Hrišćanskoj crkvi, i recitujemo kanonske molitve (koje su ukradene i iskvarene Istočne mantre) pred gomilom idijota.

Znanjem i istraživanjem, mi možemo dokazati iznad svih sumnji da su nazarećanin, “jehova” i slični izmišljeni likovi, ukradeni i korumpirani koncepti koji služe za uklanjanje spiritualnog znanja kako bi “odabrana” manjina mogla da vlada svetom koristeći moć uma i duše.  

Zato što su mnogi silom bili indoktrinirani ovim likovima, i time što oni predstavljaju (neprijatelji Satana), mi ih se odričemo trajno u ritualu posvećenja. Ovo se dokazalo kao psihološki zdravo i oslobađajuće.

Ritual inicijacije je veoma ličan, sem ako ne odlučite da učestvuju i vaši prijatelji, ili to činite kao dio grupe.

Trebaće vam:

  • 1 ili više crnih, plavih ili crvenih sveća (koliko god želite)
  • sterilizovana igla ili žilet
  • parče čistog papira, dovoljno velikog da napišete molitvu niže
  • suvo pero, kojim ćete da potpišete svoje ime krvlju (umočite vrh pera u svoju krv)

Napišite sledeću molitvu:

_______________________________

Pred Svemoćnim i Neopisivim Bogom Satan/Luciferom i u prisustvu svih Demona Pakla, koji su Istiniti i Originalni bogovi, Ja __(napiši svoje puno ime)__ se odričem svakih i svih prošlih vernosti. Odričem se lažnog Jevrejsko/Hrišćanskog boga Jehove, odričem se njegovog podlog i bezvrednog sina Isusa Hrista, odričem se njegovog prljavog, odvratnog i trulog svetog duha.

Proglašavam Satan/Lucifera kao mog i jedinog Boga. Obećavam da ga priznajem i poštujem u svim stvarima, bez rezervisanosti, bez želje za uzvraćanjem ičeg, Njegove mnogostruke pomoći u uspješnom dovršenju mojih nastojanja.

_______________________________

Važno je okupati se pre svakog rituala koji izvodite, ovo se čini iz poštovanja. Kada ste spremni, možete da upalite sveću. Uzmite iglu, ubodi ljevi kažiprst, iscedite malo krvi.

Potpišite svoje ime krvlju.

Isčitajte molitvu naglas ili u sebi.

Savijte papir i zapalite ga u plamenu sveće. Mnogi od nas su ostali u meditaciji dok se sveća nije ugasila sama.

Na kraju rituala, zatvorite sa riječima “neka tako bude”. I uzviknite “SLAVA SATANU!!”

_______________________________________________________

Često postavljena pitanja/brige:

Pitanje:

Mogu li više od jednom da izvedem ritual?

Odgovor:

NE! Satanistički rituali su stvarni i obavezujući. Ritual treba SAMO JEDNOM da se uradi.

Pitanje:

Izveo sam ritual, jedva da sam nešto krvi pustio na papir. Da li je ritual uspeo?

Odgovor:

DA! Količina krvi nije važna. To je samo formalnost. Šta je u našim srcima i koje su naše namere je mnogo važnije od količine krvi u našem potpisu.

Pitanje:

Mogu li poništiti ritual kasnije?

Odgovor:

Satanistički rituali, za razliku od rituala drugih religija su stvarni i trajni. Primila sam veoma mali broj pisama od ljudi koji su bili zbunjeni i uznemireni od strane Hrišćana. Jedna osoba je izvršila preobratni ritual i Satan ga je napustio. U potpunosti. Satan se nikom ne nameće. Hrišćani su prevareni. Oni veruju u da je njihov ‘Bog’ pun ‘ljubavi’ i ‘opraštanja’. Zapravo, ovo čudovište je pakosno, i obasipa ljude mržnjom. Kada je neko uz Satana, onda je uvek pod Njegovom zaštitom. On se brine za nas, i mi započinjemo novi život gde više nemamo brige koje druge tište. Stvari nisu savršene, ali su uvek mnogo bolje. Satan nikad ne kažnjava ljude koji ga se odreknu. On ih jednostavno napusti i onda su oni prepušteni sami sebi da trpe torturu neprijatelja.  

Ovi ljudi su mi pisali, jer su kroz nekoliko meseci molili Satana da ih primi nazad. Neprijatelj apsolutno ništa nije učinio za njih. Svi oni su se strašno kajali sto su ikada napustili Satana i očajnički molili da ih primi nazad.

Pitanje:  

Ja sam maloletan i moji roditelji bi mi napravili velike probleme ako bi me uhvatili u izvođenju Satnističkog rituala.

Odgovor:

Ako ne postoji ni jedan način da se ritual bezbedno izvede, možete ga izvršiti u svom astralnom hramu.

Možete izvršiti ritual kad malo odrastete. Izvođenje rituala posvete Satanu u astralu se ništa manje ne računa nego onaj izveden u fizičkom svetu. Satan je pun razumevanja i brige prema adolescentima koji su prisiljeni na Hrišćanstvo dok žive sa roditeljima i dok su maloletni.

Pitanje:  

Ja sam maloletan, živim u Hrišćanskoj porodici i primoran sam od strane roditelja da idem u crkvu i da učestvujem u Hrišćanskim obredima. Mogu li ja da uradim posvećenje? Hoće li Satan biti ljut na mene?  

Odgovor:  

Da, i dalje možeš da izvedeš ritual. Satan razume. Dokle god si mu odan u svom srcu, On se neće ljutiti na tebe. Svi vi ispod 18 god. niste slobodni. Nije potrebno nikom da obelodanjujete zakletvu na vernost prema Satanu. Ono što je u tvom srcu je mnogo bitnije nego bilo šta drugo. Satan nas savetuje u svojoj Crnoj Knjizi (Al-Jilvah) da ne obelodanjujemo našu veru ako će nam to doneti neku štetu, što je jako bitno za tinejdžere. Samo se odreknite Hrišćanskog ‘boga’ u svom umu ako ste primorani da učestvujete u bilo kom njegovom đubretu. Satan razume da iznošenje u javnost zakletve na Njegovu vernost može da bude potpuno opasno a u nekim slučajevima čak smrtno opasno za adolescente u Hrišćanskim porodicama.

Ja sam izvela ritual posvećenja pre nekoliko godina u ponoć 30. aprila. Posle toga se moj život u ovih zadnjih par godina drastično promenio nabolje. Otkrila sam blaženu sreću i duboku radost koju pre toga nikad nisam doživela. Nemam nikakvih sumnji da je Satan/Lucifer Bog Kreator čovečanstva. Ne postoje reči kojima mogu opisati svoju duboku ljubav prema Njemu. Mnogo, mnogo puta me je dovodio do suza, i blagoslovio mene i moju porodicu obiljem. Čvrsto ohrabrujem sve da urade ritual posvećenja. Nikada nisam poznavala biće koje je divnije, veličastvenije i više ispunjenije ljubavlju kao moj voljeni Otac Satan. Slavljeno neka je Njegovo Ime i neka je Njegova Vladavina Vječna!

-Prvosveštenica Maxine Dietrich