Biblioteka Znanja

Predugo su laži i dezinformacij širile svoje prste preko istine. Satan je PRAVI donosilac znanja. Znanje je ključ univerzuma. Oni sa znanjem će napredovati, dok će oni koji su bez znanja propasti. Spoznajte pravu istinu prije nego što bude kasno. 

I ja sam onaj od kojeg se otkrivaju sve stvari, I istina je sazdana u meni. — Satan/Lucifer

PDF Linkovi Knjiga i Spisa

#Spiritualni Satanizam

AL JILWAH – CRNA KNJIGA SATANA – [Ovo je doktrina Satana, Njegova riječ. Svaki Satanist treba da je upoznat sa ovim spisom.]

SPIRITUALNI SATANIZAM [Originalna Religija Čovječanstva]

DEMONI – ORIGINALNI PRE-KRI/HRIŠĆANSKI BOGOVI NARODA – [ISTINA o Demonima/Bogovima Naroda]

SATANISTIČKI RITUALI I SLAVLJA – [PRAVI Satanistički Rituali i Slavlja]

POČETNI VODIČ ZA NOVE SATANISTE

SATANISTIČKA ČESTO POSTAVLJENA PITANJA – [Satanistički FAQ]

#Satanizam u Praksi

SATANISTIČKE MEDITACIJE MOĆI – INFORMACIJE – [Spiritualni Satanizam se zasniva na dovršavanju Satanovog rada na čovječanstvu, što je dostizanje Božanstva. Kroz meditacije moći mi napredujemo i dobijamo ono takozvano nadprirodno. Satan i Njegovi Demoni su naši najbolji učitelji i Bogovi, oni nam pokazuju istinu i put napredovanja.]

SATANISTIČKE MEDITACIJE MOĆI – DIO PRVI – [Satanističke Meditacije Moći za Početnike]

SATANISTIČKE MEDITACIJE MOĆI – DIO DRUGI – [Satanističke Meditacije Moći za Srednji Stupanj Satanista]

SATANISTIČKE MEDITACIJE MOĆI – DIO TREĆI – [Satanističke Meditacije Moći za Napredne Sataniste]

SATANISTIČKA MAGIJA – [Kompletna Knjiga o Satanističkom Vještičarenju/Magij/Okultnom]

AZAZELOVA ASTROLOGIJA ZA SATANISTE – [Knjiga Astrologije sa Joy Of Satan Ministarstva, Sastoji se iz dva dijela : Dio Prvi : Astrološki Index; Znakovi, Planete, Aspekti i Plejsmenti, i Dio Drugi : Predvidna Astrologija – Magija i Tajmiranje]

SATANISTIČKI GRIMOAR CRNE MAGIJE – [Sve o Crnoj Magij i Njenoj Praksi]

#Programi

40 DANSKI PROGRAM SPIRITUALNOG UZDIZANJA – Veliki PrvoSveštanik Hooded Cobra – [Program koji je obavezan za izvršiti za nove članove. Ovo vam pomaže u buđenju Čakri, povečavanju Bio-Elektriciteta i samim tim pomaže u sticanju i jačanju Spiritualnih/Okultnih Moći]

KUNDALINI YOGA – [Ova Yoga nije korumpirana poput ostalih. Ova Yoga podiže individui bioelektricitet i trebala bi se raditi svakim danom od početka vaše Inicijacije u Satanizam]

HATHA YOGA – [Druga Ne-korumpirana Yoga sa kojom povečavate vaš chi , vril ili Auru , ovo bi se , kao i Kundalini Yoga , trebalo raditi dnevno.]

#Knjige i Spisi

PROPOVIJEDI SATANA – MAXINE DIETRICH – [Propovijedi Visoke PrvoSveštanice Maxine Dietrich]

SAKUPLJENE PROPOVIJEDI – DON (Mageson) DANKO 666 – [Propovijedi VisokogPrvo Sveštanika Magesona]

NEKRONOMIKON [50 IMENA MARDUKA]

SLANJE ENERGIJE SILAMA PAKLA KAO ZNAK ZAHVALNOSTI – [Slanje Energije Silama Pakla kao Znak Zahvalnosti i Znak Poštovanja, kroz koje pokušavamo ostvariti cilj PRAVOG Satanizma.]

SS KALENDAR za 2019 Godinu

#Razotkrivanje Programa

Razotkrivanje Islama [Razotkrivanje Programa Smrti]

Razotkrivanje Kri/Hrišćanstva Dio I

Razotkrivanje Kri/Hrišćanstva Dio II

Kabala Razotkrivena

Tora i Jevreji – Razotkriveni – Visoki PrvoSveštanik Hooded Kobra