Meditacije Moći – Informacije

Dijagrami Čakri

Ljudska Duša

Krila Duše

Čakre

Osnovni Program Meditacija

AUM

Štićenje Samog Sebe

Većina Radova nisu samo jedan udarac

Prevazilaženje Prepreka

Uzvraćanje

Još Bitnih Informacija o Invokacij Elemenata

Moć

Pripremanje Uma za Meditaciju

Specifične Meditacije; Korištenje Vlastitih Moći

Napredna Satanistička Magija

Informacije o Zvijezdi Aštarot

Moć Vibriranja

O Trećem Oku

Hipnoza

Bandhe

Sati Čakri

Moždani Talasi