Satanistička Magija

Magija, čarobnjaštvo, čari, veštičarstvo itd., su sve moći uma. Uspješnost bilo kog rada zavisi od snage i moći operaterovog uma, aure, mentalne koncentracije i njegove/njene sposobnosti da osjeti i usmjeri energiju. Razumjeći energiju, raspoznavajući različite energije, invociranje, evociranje i usmjeravanje energije je osnova cjele “magije”. Ovo se dobija kroz Meditacije Moći. Koliko marljivo i dosljedno neko posveti sebe programu Meditacija Moći će odlučiti koliko će njegovi radovi biti jaki.

Novajlije se ohrabruju da počnu sa bijelom i sivom magijom, jer crna zahtjeva više znanja i vještine koje dolazi vremenom.


Za reference na planete i njihove plasmane pri radovima, rijetko je imati ovakav ideal. Da bi to učinili, neko bi morao da čeka nekoliko godina u mnogim slučajevima kako bi odradio određenu stvar. Pokušajte da budete što bliže koliko možete planetarnim časovima za vaš rad, mada i nikada ne obavljajte rad kada su moćne planete relevantne za taj rad odnosno neusklađene energijama rituala.