Završavanje Konfuzije – [Deuteronomy 7: 23]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

MAHD • MAHSH • EEH • DAH •  
HAHL-OHD-UHG • HAHM-UUV/W-UHM • MAHM-AHH-UHV/W •  
AKH-YEHN-AHP-UHL • AKH-HEH-OHL-EH • HOHV-YUH • MAHN-AHT-NUUW/V 

____________________________ 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, vibrirajte ; 

 
V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W  

[Izgovara se po jedno  V/W–AHH–V/W 3 puta] 

Potom Postavite afirmaciju sa osuđenjem 9 puta ; 

  • Konfuzija je nestala trajno 
  • Svi Narodi [Gentiles] su sada svjesni i mogu da vide kroz sve jevrejske laži, kontrolu i programe. 
  • Satan je ISTINA 

 
Nakon što završite sa navođenjem afirmacije 9 puta, ponovo vibrirajte; 

 V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W  

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!