’’Zakon Trostrukog Vraćanja’’ Razotkrivanje Ove Laži i njeno Porijeklo

’’Trostruki’’, ’’Desetostruki’’, ’’Stostruki’’; sve ovo je izmislila nekolicina ljudskih stvorenja kako bi zastrašivali mase, s ciljem da zadrže duhovnu kontrolu. Sa raspoloživosti znanja u modernim vremenima, veštičarstvo se više nije moglo zatajiti, stoga su tiranini morali da smisle način kako da ga programiraju kako bi prava moć i kontrola ostali u rukama nekolicine.  Ova nekolicina *zna* istinu i adepti su u crnoj magiji koju koriste slobodno kako bi duhovno porobili mase. Oni kontrolišu popularne religije koje nisu ništa drugo do programa koji potiskuju znanje i kontrolišu čovečanstvo. Članak ispod razotkriva ovu laž i pokazuje šta ona zaista jeste:

’’Prvo znano pisano obraćanje o trostrukom zakonu vraćanja pojavilo se 1970 u ’’Veštičarstvo Drevno i Modreno’’ od Raymonda Bucklanda koji je iniciran u veštine od strane Geralda Gardnera i bio je instrument pri upoznavanju Gardneriajnskog Veštičarenja u Sjedinjenim Državama.’’ ¹

Uz dovoljno isrtraživanja, evidentno je da se ’’trostruki’’ pojavio sa ’’Gardnerijanskom Tradicijom’’. Tada, imamo ’’sedmostruki’’ i sigurna sam da su svi čuli za ’’desetostruki’’. Ono što hoću ovde da kažem jeste da nijedna od ovih skoro ljudsko-stvorenih gluposti nema ništa sa prvobitnim religijama. Njihova jedina svrha jeste da  spreče ljude da koriste svoje urođene moći i da promotuju pasivan stav koji prihvata zlostavljanje. Ovo nije ništa različito od Hrišćanske Crkve.

Ovo ’’trostruko’’ učenje preuzeto je od istočnjačkog koncepta ’’karme’’ nakon što se spojio sa Zapadnim Hrišćanstvom. Nakon što su istočnjačka učenja karme pokupila Jevrejsko/Hrišćanske prizvuke božanskog kažnjavanja, produkt se razvio u čak novi sistem kontrole sa istom osnovom o držanju moći u rukama nekolicine koja zna kako da ga iskoristi i iskoristi čovečanstvo. Jedna stvar je vodila drugoj i Gerald Gardner dodavao je još ovome i promovisao verovanje da veštice ne smeju nikada koristiti svoje moći da uzrokuju zlo. Svi moraju da trpe zlostavljanje i da zadrže pasivni stav.

Vikanska Upozorenja: ’’Ukoliko ne šteti nikome, čini šta ti je volja’’. Prema Gardneru, ’’veroispovest’’ je izvedena od ’’Dobrog Kralja Pausola’’ koji je objavio, ’’Čini šta želiš dokle god ne štetiš drugome.’’ Kralj Pausol je fiktivni lik iz Francuskog romana od Pierre Louysa (1870-1925): Les Adventures du Roi Pausole: Pausole (Souverain Paillard et Debonnaire) (1901 i ponovo je izdat 1925 brojno puta od onda), ili Avanture Kralja Pausola (Nepristojnog i Dobrodušnog Gospodara). Ovo je osnova ’’Vike’’. Vika je ništa drugo do Pohrišćanizovane verzije starih religija. Vikani su uzeli određene rituale i učenja koja im odgovaraju, od prvobitnih religija. Licemerje se može lako videti u Bogovima koje oni priznaju. Mnogi, ako ne i većina Bogova i Boginja koje oni tvrde da štuju, bili su oni koji su doneli učenje magije ljudima, obe bele i crne magije. Oni su znani kao ’’Pali’’.

Pravi Rogati Bog jeste Satan, ali to ne znaći i pri Njegovom izgledu koje je bogohuljenje. Satan je Aryanski Bog i rasa. Kao dodatak, malo Vikana se uopšte i potrudi da uradi neko dublje istraživanje o Bogovima i Boginjama sa kojima su u kontatku i koje štuju. Većina ovih božanstava jesu iz Panteona Pakla. Mnogi Vikani i moderni Pagani takođe nesvesno mešaju svoja božanstva (Anđele sa Demonima) i ovo može biti katastrofalno. Pročitala sam dugačku listu božanstava koju ovi ljudi tvrde ta štuju i očigledno je da zaista ne znaju ništa mnogo o njima. Većina ovih spisa sadrži ništa do lupetanja, na primer: kako ’’Ištar’’ bi trebalo da bude evocirana umesto ’’Aštarot’’ iako su jedna te ista Boginja. Oni tvrde da korišćenje imena ’’Aštarot’’ je drugačije, iako sami priznaju da je ista Boginja.

Prema autoru Raymondu Bucklandu, Vikani tvrde da koreni njihove religije jesu evidentni u Paleolitskim pećinama kao crtež čoveka obučenog u jelenju kožu navodno kako izvodi ples. ’’Caverne des Trois Freres at Ariege France’’ je lokacija ovog pećinskog crteža. Ona je samo je to- čovek obučen u životinjsko krzno i nije dokaz ničega.

Satanizam je često služio kao žrtveno jagnje za ove ’’new age’’ religije i pokrete, čije pristalice vide sebe kao nešto izuzetno dobro i savršeno. Vika je Pohrišćanizovana korumpirana stara paganska religija. Vika je Jevrejsko/Hrišćanska verzija veštičarenja. Jedan od većih ciljeva Hrišćanstva jeste da uništi prošlost i da je zameni izmišljenim verzijama koje pristaju laži Hrišćanstva. Skoro, radili su na tome da okrenu religiju u kult Boginje, tako što su postepeno uklanjali Rogatog Boga kako bi bilo sve manje i manje veza sa prvobitnim religijama. Vika je lažni pokret, ne zasnovan na činjenicama, već poput Hrišćanstva, zasnovan na ukradenim i izmenjenim ritualima i učenjima. Poput Hrišćanstva, oslanja se na neznanje svojih sledbenika kako bi se širilo.

________________________________________________________________

Reference:

¹Veštice i Veštičarenje od Rosemary Guiley 1989

‘’Trostruki zakon vraćanja’’ strane 340-41,

Takođe: “Wiccan Rede” strane 363-64

‘’Rogati Bog’’ 163-64 ‘’Veštičarenje Drevno i Moderno’’ od Raymond Bucklanda

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457