Vježbe Disanja za Sataniste

“Život je u Dahu”
– Thoth

Satanističke vježbe za disanje su neki od najsnažnijih načina za pojačavanje takozvane “vještičije moći” Vrila/chija, itd. Ove vježbe disanja također stimulišu Kundalini Zmiju, i olakšavaju njeno uzvišenje.  

Postoji mnogo naprednih vežbi za disanje, međutim, da bi se ovo ispravno i efikasno izvelo, osnovice se moraju prve usavršavati. Skoro sve napredne tehnike disanja su zasnovane na osnovama. Jednom kada usavršite osnove, ostale vježbe disanja vam neče predstavljati nikakav problem, te će biti lake za izvesti.  

Životna sila je izgrađena po koracima, zasnivana na čvrstim temeljima. Ovo nisu vježbe sa kojima se neko može igrati, jer ove vežbe rade u pojačavanju i transformaciji životne sile.  Neophodno je nastaviti raditi polako i u koracima. Prelazak i / ili preterivanje ovih vežbi mogu biti opasni. Kao I kod bilo čega drugog, ako se ne osećate udobno, ili jednostavno ne osećate da je ispravno, trebali bi automatski da se zaustavite.  

Svaka i sva vježba na jogi treba da se završe sa 10-15 minuta podrazumjevajući da su u opuštenoj poziciji i savršeno mirne. Ovde leži snaga, jer kao i u primjenjivanju Joge, odnosno Kundalini Joge, sa ovim vježbama će te doživeti energestko zujanje, što je znak pojačavanja vaše životne sile /vrila/chija itd.

UPOZORENJE!!!

NIKADA NEMOJTE PRETJERIVATI SA VJEŽBAMA ZA DISANJE!! VIŠE ovde NIJE bolje.  

Ispod svake vježbe možete naći preporuku za one koji su novi i one koji su adepti u ovim vježbama. Držati se i manjeg broja od onoga koliko je preporućeno je sasvim u redu. Osoba nikada ne treba da ostaje bez daha, ili da osjeća jak stres, ili potrebu za zrakom tokom bilo kojih vježbi. VJEŽBE DISANJA NISU KAO FIZIČKE VJEŽBE!!! PRETJERIVANJE ILI FORSIRANJE SAMOG SEBE, MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA NERVNOG SISTEMA , UKRATKO, MOŽDANO OŠTEĆENJE!!!

Kompletno Jogik Disanje

Dah Sunca/Mjeseca [Alternativni Nostril]

Dah Vatre

Brahmari

Sithali

Sitkari

Ujjayi

Kumbaka Lunarno Disanje

666 Dah Luciferovog Grala

Dodatne Pranayame/Tehnike Disanja:

Pranayama za Treće Oko

© Copyright 2009, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457