“Vještičarstvo”

Satanizam je religija uma. Gotovo 100% svih Satanista, pređašnjih i sadašnjih jesu praktikovali i ozbiljno se zanimali za veštičarenje, magiju, i okultno. Veštičarstvo je oduvek bilo sinonim za Satanizam. ’’Veštica’’ znači ’’mudar’’. Zbog progonjenja, većina čarobnjaka i praktikanata magijskih veština/moći uma, godinama ranije radili su u tajnosti.

Bogovi su svi vanzemaljci. U gotovo svim autentičnim slučajevima direktne ljudske interakcije sa vanzemaljcima, vanzemaljci su ispoljili napredne moći uma. Telepatske komunikacije su se dešavale, čak i sa ljudima koji nisu imali prethodnog iskustva sa ovim. Levitacija, telekineza, lečenje, brisanje uma (Gde osoba zaboravi sve što se desilo), i duge moći uma,  smatrane neobičnim od strane ljudi jesu obične stvari za većinu ovih bića.

Veštičarstvo nije ništa više do pokušaja ljudskih bića da postignu moći uma koje su naše pravo rođenjem. Vekovima, Hrišćanske Crkve, i njihove trupe su činile sve u svojoj moći da zaplaše ljude od pokušaja korišćenja moći kojima druga bića u univerzumu imaju potpuni pristup. Jedina svrha i cilj Hrišćanstva je oduvek bio da ukloni svo duhovno znanje i da spreči ljude od pristupanja moći svojih umova i duša, kako bi ova moć mogla ostati u rukama ’’odabrane’’ manjine svetske dominacije. Čovečanstvo je unazađeno opasno i namerno od strane Hrišćanstva. Ovo ne samo da nas stavlja kao celinu u ozbiljno ranjivu poziciju iz koje se ne možemo braniti, već takođe proklinje dušu koja je prepuštena na potpunu milost drugih bića sa moći.

Neprijateljski vanzemaljci, koji su brojnijih od prijateljskih, gledaju na čovečanstvo kao na zveri koje treba iskoristiti. Njihov cilj je da iskoriste energiju naših duša nakon što umremo za svoje potrebe. Jedini način na koji mogu uspeti u ovome jeste kroz čovekovo duhovno neznanje i nedostatak duhovnih moći. Ovo je jedan razlog zbog koga snažno potstičem ljude da izvedu ritual posvete Satanu. Kada se poverimo Satani, on nas štiti kako napredujemo duhovno. Mnogi, koji idu sami na put magije i unapređivanja svojih duša, susretnu se sa katastrofom. Ovo ne dolazi od Satana, već od neprijatelja koji koristi strah i negativna iskustva da uplaši i obeshrabri ljude od postizanja bilo kakvih pravih moći. Oni koji dosegnu određeni nivo, ističu se na astralu. Postoje brojne Yahoo grupe na internetu, onih koji su bez, koji raspravljaju o kundaliniju i drugim duhovnim fenomenima i negativna iskustva koje ovi ljudi imaju jesu žestoka.

Prijavila sam se na nekoliko ovih grupa pre nekog vremena i pročitala sam mnoge poruke koje se tiču negativnih iskustava sa astralnim entitetima i anksioznim napadima i drugim upadima gde su ovi ljudi pretrpeli napade za koje nisu imali objašnjenje. Jedna devojka je trajno izgubila svu svoju kosu nakon što je izvela čin. Kao što je ilustracija u tekstu korištena u filmu ’’Deveta Kapija’’ upozorila, ’’Drzni se da ideš predaleko i opasnost se može sručiti na tebe od gore’’ ovo je istina.

Mnoge takozvane ’’utvare’’ u stvarnosti su vanzemaljci, uključujući kiklope, vile, vilenjake, patuljke, i druge. Vile, patuljci, i drugi jesu elementalna bića koja imaju samo jedan ili dva elementa u svojim dušama, dok ljudi imaju četiri: vatru, zemlju, vazduh, i vodu. Ova bića su takođe adepti pri astralnim projekcijama i drugim stvarima, što objašnjava mnoge ’’halucinacije’’ koje su iskusili oni koji otvore svoje umove dovoljno da ih ’’vide’’.

Nepovinovanje je veliki deo Satanizma. Oni koji se pokoravaju su ovce i nikada neće imati snagu da misle za sebe dovoljno da vide istinu i da napreduju na viši nivo. Osoba ne može da se povinuje ukoliko želi da napreduje. Osoba mora u potpunosti da se poznaje kako bi se razvila i efektivno praktikovala magiju, a ne pratila stado.

Svaki problem može biti rešen sa pravim znanjem. Znanje uklanja strah i ključ je ka moći.


© Copyright 2003, 2006, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457