Važne Informacije za Meditacije Moći

Osnove Spiritualnog Satanizma su Meditacijske Moći. Satanizam se zasniva na istinskoj transformaciji duše kroz moćnu meditaciju. Kroz moćnu meditaciju radimo na tome da dovršimo naš nedavni rad Tvorca Satana na čovječanstvu, to jest da dođemo do božanstva. Najveće djelo meditacije je potpuna transformacija ljudske duše; Magnum Opus, to je osnovna poruka gotovo svih legendi bogova i okultnog. Magnum Opus dostiže fizičko i duhovno savršenstvo i postaje besmrtno kao što su bogovi. Satan je zaustavljen u konačnom radu na čovječanstvu. Spiritualni Satanizam radi na tome da zajedno sa Satanom završi ono što je naš Tvorac započeo.

Hrišćanstvo Islam i sve srodne vjere je izmišljeno da ukloni duhovno i okultno znanje iz stanovništva i staviti ovu moć u ruke nekoliko “izabranih” na štetu čitavog čovječanstva. Sile uma i duše su VRLO STVARNE. Ljudi koji nisu svjesni ili ko ne vjeruje u ove moći, lako se kontrolišu i Manipulišu od onih koji su vješti za korištenje ovih energija.  

Zmija, simbol Satana, predstavlja ognjenu Kundalinsku silu navijenu na bazi kičme, koja po usponu pretvara ljudski um i dušu na mnogo viši nivo razumijevanja i sposobnosti. Ovo je pravo značenje “Uzvišenje Đavola”. Zmija, simbol Satana, takođe predstavlja DNK helix života. Original Bogovi [Demoni] su nepravedno ožigosani kao čudovišta i označeni kao “zlo” da bi čovječanstvo bilo odvojeno od duhovnog znanja. Zbog ovoga, ljudska rasa je drastično degenerirana i duhovno i intelektualno.  

Magija, čarolija, čarolije, vještine itd. Su sva sila uma. Uspijeh svakog rada zavisi od snage i moći operaterovog uma, aure, mentalne koncentracije i njegove / njene sposobnosti da osjeti i usmeri energiju. Razumevanje energije, razjašnjenje između različitih energija, pozivanje, evociranje i usmeravanje energije je osnova svih “magija”. Ovo dolazi kroz meditaciju moći. Kako pažljivo i dosljedno neko primenjuje sebe na program meditacije moći će utvrditi koliko su moćni radovi.

Satanizam i Meditacije Moći

Meditacije moći predstavljaju duhovno pročišćavanje kuće tako reći. Kada počnete sa programom meditacija moći, možete očekivati određene potisnute emocije da se manifestuju i izbiju na površinu poput besa, mržnje, tuge, šta god. Možete se zateći kako vam se po glavi vrzmaju uznemiravajuće misli i osećanja za koje niste sigurni šta ih uzrokuje. Ovakvo stanje može da traje i do godinu dana ili više zavisno od intenziteta kojim su te emocije bile potisnute u mlađim danima. Mnogi od nas ih se ni nesećaju, no naši umovi se sećaju. Vremenom potisnute emocije biće pročišćene i duša će moći da napreduje i bude slobodnija. Pronaći ćete unutrašnju ravnotežu i mir.

Učenje je nešto drugo. Satanizam je intenzivan i za mnoge, prihvatanje Satanizma jeste prvi put pronalaženja sebe, svoje suštine. Mnogi od nas konačno priznaju godine provedene kao duhovni robovi bez ličnih prava i postaju svjesni godina nepotrebnog zlostavljanja., moguće je da će osetiti snažan bes i druge emocije. Ovo je sasvim normalno i zdravo. Samo iskalite sve napolje na konstruktivan način. Ovo je vreme unutrašnje promene i pročišćenja; lečenja. Vremenom, doći će unutrašnji mir i ravnoteža. Koliko dugo individua prolazi kroz ovaj proces zavisi od nje. Pišem ovo kako bi svi, naročito novajlije znali da je ovo sasvim prirodno i normalno.

Vremenom, svi mi dođemo na svoje i oslobodimo se indoktrinacije i intenzivnog programiranja kome mnogi robuju. Ne postoji ništa veličanstvenije i ljepše od slobodnog uma, jer jedino tada možemo uistinu napredovati i spoznati sebe – nismo više ono šta se očekivalo od nas ili nam je rečeno da budemo.

© Copyright 2005, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457