Važne Informacije o Meditacijama Moći

Satanizam i Kundalini Zmija

Kundalini; Transformacija kroz Moćnu Meditaciju

Efekti Probuđenog Kundalini na Um

Četvrta Dimenzija

O Susretima sa Nepoželjnim Entitetima

Broj Sedam

O Lažnoj Filozofij Joge

Više o Filozofij Moderne Joge

Još Bitnih Informacija o Meditacijama