Upijanje Energije

Crna magija je sva oko manipulacije i usmeravanja energije. Snaga uma i aure osobe određuje tip i količinu energije koju osoba može da usmeri i sa kojom može da vlada sigurno dok izaziva željene rezultate. Dela ne uspevaju zbog slabog uma i aure osobe.

Uzimanje energije uključuje crpljenje životne sile. Trebalo bi da već imate snažnu auru koja može povlačiti energiju voljom i koja je u mogućnosti da je transformiše u vašu ličnu korist. Dva su načina kako raditi sa ovim. Jedan je destrukcija žrtvine aure a drugi je uspostavljanje energijske linije i potpuno crpljenje žrtve. Ovo priprema žrtvu da bude mnogo ranjivija prema psihičkim napadima i da se potpuno otvori za voljno unošenje destruktivne energije od strane maga.

  • Trebalo bi da imate fotografiju ili sliku žrtve. Ovo je kako bi ste ga/je mogli vizualisati jasno. Ovo je veoma važno za rad.
  • Uđite u stanje transa.
  • Započnite vizualizacijom sebe kako crpite žrtvinu auru i kako je uništavate. Možete da se vizuališete kako zaista proždirete i unosite auru dok niste u potpunosti završili ili možete da je crpite u svoju seksualnu čakru. Uvek crpite energiju svojim ženskim čakrama jer ove čakre apsorbuju. Muževne čakre projektuju energiju. Najbolje je da apsorbujete ovu vrstu energije u donje čakre.
  • Kada je aura raspadnuta i unešena, vizuališite kako crpite sve unutarnje energije. Žrtva bi trebalo da se izmeni iz bele u sivu energiju i tada u crnu, ukazujući na to da je životna sila potpuno iscrpljena.

Očistite svoju auru i čakre temeljno nakon svakog rada kako biste transformisali apsorbovanu energiju u ličnu korist.

Četiri koraka iznad bi trebalo da se izvode često, minimum 3-4 puta nedeljno do više od jednog puta dnevno. Vremenom će se rezultati pokazati.

Nakon što je delo izvršilo svoj posao i osiromašilo žrtvu, trebalo bi da nastavite sa crno magijskim delima. Pre svake crno magijske operacije, žrtvina aura bi trebalo da bude pripremljena sa crnom energijom tako da on/ona apsorbuju destruktivnu energiju. Samo ga/je vizuališite sa crnom aurom i nastavite sa delom.

Ne zaboravite da temeljno očistite svoju auru i čakre.

Naprednije tehnike uključuju rad sa elementarnom energijom i energijom smrti. Kada radite sa energijom smrti, morate biti veoma vješti i iskusni jer to može biti opasno. Životna sila se zamenjuje destruktivnom energijom elemenata ili energijom smrti.


© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457