Uništavanje Jevrejskog Pravila i Dominacije 3 Dijela

Napomena : Ovi Rituali su zasebni, mogu da se izvode zajedno sa sva 3 dijela ili samo jedan, u ovisnosti o vašem vremenu. Također, večina ovih riječi tokom vibracije su guturalna, što znači da se izgovara u zadnjem dijelu grla. Vježbajte i radite najbolje što možete. 

DIO PRVI 

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

FFF *** NUUSS-AH-AHT *** RAYRSHA-LOHK *** TAY *** UUUL-EEK-SAHT *** NAH-AHM-UHL *** MAHT-OH *** MEHT-EESS-AH-AHV *** TOHZ-AH *** TEER-UHB-AH *** YAYR-VEED-EHT *** MEHT-AHRM-SHUU 

____________________________ 
 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta : 

Vibrirajte AUM 

  • Jevrejski Sporazumi su Nullificirani i poništeni u svakom pogledu. 
  • Jevrejski prosperitet i finansijska kontrola potpuno su završeni na svaki način. 
  • Jevrejska snaga i kontrola nad Svijetom je mrtva. 
  • Nevidljivo jevrejsko carstvo je izloženo i potpuno i trajno uništeno. 
  • Sva snaga je sada u rukama Naroda [Đentajls]

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!! 

DIO DRUGI 

Riječi ispod treba da se vibriraju. Ove riječi su na Starom Grčkom. Vibrirajući ove riječi, ovo će zaustaviti jevrejsku kontrolu bogatstva i finansija i prebaciti ovu moć na Narode [Gentiles]. Ovo će zaustaviti dosta korupcije u Svijetu. Ovo je drugi dio rituala, koji komplimentira prvi dio, koji se obrće iz Toraha na hebrejskom.  

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 

 
SE-LOP **** SEN-EE-THO **** NAR-EE-EEP-E-EE-REP **** SOOT-VAE **** IAK **** SOE-STEEP **** SEET **** OPAH **** NA-SEE-THEEN-ALP-EPA **** EE-NE-MOG-ERO **** SE-NEET **** SHEE **** AEE-REE-YY-RA-LEEF **** HEE **** NEE-TSE **** NO-KAHK **** NOT **** NOD-AP **** RA-YY **** AZ-EER  

____________________________ 

Broj afirmacija mora biti 10 jer je to povezano sa materijalom i materijalnim kraljevstvom. 

Afirmacija se može izvršiti bilo 3, 6, 9 ili 10 puta.  

Zatim se moraju vibrirati riječi ispod, a potom reći afirmaciju onoliko puta koliko ste odabrali ; 

Vibrirajte AUM 
Vibrirajte SATANAS 

  • Narodi [Đentajls] su sada u totalnoj finansijskoj kontroli Svijeta
  • Narodi su prosperitivni u svakom pogledu 
  • Jevrejska snaga i kontrola nad Svijetom je mrtva. 
  • Nevidljivo jevrejsko carstvo je izloženo i potpuno i trajno uništeno 
  • Sva snaga je sada u rukama Naroda [Đentajls]

Vibrirajte AUM 
Vibrirajte SATANAS 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!!