Unapređenje Zmije za Narode – [Exodus 7:12]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 18 puta : 

 
____________________________ 
 

MAHT-OHT-AHM–TEH • NOHR-HAH-AH • AYT-HAM • AHL-VEE IVE • 
MEEN-EEN-AHT-LUH • UUUY-HEEY-IVE • UUUH-AYT HAM •  
SHEEE • UUUKH-EEL-SHAHY-IVE 

____________________________ 

Potom izrecite afirmaciju sa osudom 18 puta : 

Vibrirajte AUM 

  • Sve prepreke su totalno, trajno i potpuno uklonjene! 
  • Satan je potpuno osnažen! 
  • Satan ima Vrhovnu i Nepobjedivu Moć 
  • Satanova Vrhovna i Nepobjediva Moć je VJEČNA!!! 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!