Tjerajući Ritual

Tjerajući Ritual treba da se radi tokom opadajućeg mjeseca. U zavisnosti od jačine neželjenih energija, više je vjerovatno da će Ritual biti ponavljen više puta u cilju da se taj entitet ukloni. Da bi se osiguralo da su sve neželjene energije nestale, najbolje je obaviti ovaj ritual svakog dana od punog do novog Mjeseca, kada je Mjesec opadajući.

Vibracija je ključ u uklanjanju neželjenih energija. Duhovi, spiriti i slično često će ostati u oblasti i hraniti se od kompatibilnih vibracija. Također, negativna energija se napaja negativnom energijom. Ako je duh/spirit NASILAN onda koristite odnosno vibrirajte njegovo/njeno ime [ako je poznato] 9 puta unazad  a potom afirmirajte “više nisi”. To mora biti učinjeno svakog dana od punog do novog Mjeseca.

U slučaju zlonamjernog utjecaja, vibrirajte Vinasa VEE-NAH-SAH 9 puta, nakon vibracije imena unazad, slovo po slovo.  

Ako je ime nepoznato, onda vibrirajte riječ “Vinasa” 9 puta i potvrdite: “Nisi više”. Vinasa je drevna Sanskritska riječ proterivanja i djeluje da uništi neželjenu energiju i / ili entitet. Ova riječ djeluje u cilju uništenja i ne smje da se koristiti za bilo koju drugu svrhu. Ljudski duhovi koji su zarobljeni i koji ne čine štetu, treba voditi da se reinkarniraju.

Ako je neželjena energija od preminulog čoveka ili životinje koja nije zlonamerna, pokušajte da komunicirate s njim i kažete mu da je vreme za nastavak. Tražite pomoć od Satana da uzme njegovu/njenu dušu.

Često, kuća, stan ili neko drugo područje može imati loše vibracije u njima od bivših stanovnika. U nekim mestima se može osećati hladna, sterilna vrsta vibracije.  

U slučaju kuće, stana ili drugog stambenog prostora koji ima loše vibracije od intenzivnih negativnih osećanja bivših ljudi koji su tamo živeli, za jednu osobu trebat će puno energije da obavi ritual. Vibrirajući drevnu Sanskritsku riječ “Sananda“, što znači sreće i radost 10 puta može pomoći u difuziji negativnih energija.

Također je primječeno da druženje, pravljenje partija odnosno podsticanje samih pozitivnih energija u kući koja je puna negativnih osjećanja pomaže da protjera ili uništi odnosno učini difuziju negativnih energija. Loša energija se zamjenjuje sretnom energijom. Ovo je slučaj kada je energija ili entitet malo blaži. U slučajevima kada su energije ili entiteti izuzetno teški, Rituali za izbacivanje možda neće raditi.  

Formalni ritual nije potreban. Sve što treba učiniti je da podignete svoju energiju. Ovo se može postići RAUM meditacijom i vežbanjem disanja po vašem izboru. Koristite ono što najbolje radi za vas. Ako odlučite da uradite formalni ritual, onda samo odradite Formalni odnosno Standardni Satanistički Ritual a ako ste naprednij, slobodno produžite na Napredni Satanistički Ritual.


© Copyright 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457