Stvaranje Astralnog Hrama

Redovno korišcenje astralnog hrama može da poveća uspešnost tvog magijskog rada i može imati još svrha. Znanje astralne projekcija bi bilo odlično, ali ne i neophodno. Duboko meditativno stanje i vizuelizacija su ključ. Hram treba izgraditi tokom rituala, u toku koga možeš zamoliti Oca Satanu da ga blagoslovi. Meditiraj koliko god misliš da je potrebno da izgradiš hram. Ovo treba raditi posle invokacije kada napišeš svoju molbu Satani da blagoslovi i posveti tvoj hram.

Možeš da izgradiš hram na bilo koji način po želji. Ovo je tvoje područije. Prvo vizualizuj spoljašnjost hrama. Može biti piramidalan, ili bilo kod drugog oblika koji izabareš. Od bilo kog materijala (treba da bude jak). Prođi kroz vrata. Ovo je tvoje mesto. Stvori sopstveni oltar, tepih, ili pod, bilo koje veličine, oblika ili boje. Hramu možeš dodati bilo šta što poželiš. Vatrene lampe, ogromne Bafomete, somotske crvene, plave ili crne zidove, sedišta sa jastučićima uz zidove za susrete sa Demonima. Velike zlatne ili srebrne gorionike za mirisise – ovo su samo neke ideje.

Ovo je tvoje privatno unutrašnje mesto, u kome možeš da se osećaš slobodno. Što ga više budeš posećivao, postajaće jače.

Kada završiš sa ritualom, treba da u neko vreme izvedeš seksualnu magiju, pri kojoj ćeš da odeš u svoj astralni hram. Upotrebi orgazam, ispunjavajući celu prostoriju. Energija treba da bude električno plave boje. Ovo može da se radi više puta. Kada završiš možeš da pozoveš svog Demona Zaštitnika, i bilo koje druge Demone sa kojima imaš ostvaren odnos da ga vide.

Upotreba svog astralnog hrama

Astralni hram može da se koristi za:

• Rituale

• Meditacije (sve vrste rada na astralu)

• Telepatsku komunikaciju

• Sastajanje sa Demonima

Ovde se možeš sastajati sa Demonima. Prvo bi trebalo da poznaješ Demona koga želiš da pozoveš, i trebalo da bi imaš izgrađen odnos sa njim/njom. Ovo je mesto gde možeš da komuniciraš i postavljaš pitanja.

Takode, možeš da odeš tamo i da se fokusiraš na određene aspekte koji se tiču psihičkih sposobnosti, ili da telepatski komuniciraš.

Da bi komunicirao telepatski sa drugim ljudskim bićem, idi u svoj hram u vreme dok on/ona spava i “nateraj” njegovu/njenu dušu u tvoj hram. Uradi ovo vizuelizacijom. Kada je ona/on prisutna ako želiš da na njega/nju utičeš, razdvoji njegovu/njenu dušu izvlačeći svetlosno telo i pričaj sa svetlosnim telom, davajući kratke komande u sadašnjem vremenu.

Ako želiš da pričaš o nečemu bitnom pričaj kao da on/ona sede preko puta tebe. Možeš takođe reći njemu/njoj da zaboravi taj susret kada se probudi ali da će izvršiti zadate komande.

Za one od vas koji su maloljetni i / ili ne mogu obavljati formalne ceremonijalne obrede, astralni hram je idealan za takve stvari. I oni koji su maloljetni mogu tamo izvršiti svoju posvećenost Satanu. Satan to shvata i jednako je validan kao i ceremonija zvanične posvećenosti. Kada ste punoletni kao odrasla osoba, to možete dovršiti obavljanjem stvarne potpune ceremonije.


© Copyright 2003, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457