Skračenice

Ispod su kraće verzije mantre za magične kvadrate. Ovo definitivno funkcioniše i može biti korisno kada je neko kratak na vremenu i / ili u radu na većim kvadratima kao što su Mjesec i Merkur. Ne zaboravite da ostanete sa mantrom koju koristite [kraća ili duža verzije] do završetka rada. Ne možete promjeniti na dužu ili kraću mantru kada započnete rad.  

Sunce : AUM SURYAE [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ SUUU-RR-YAH-YAY ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH

Mjesec: AUM CHANDRAMASE [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ CH-AH-NN-D-RR-AH-MM-AHSAY ٠ NAH-MAH ili S-V-AHHAH

Merkur: AUM BUDHAAYA [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ BUU-DD-HAH-AH-YAH ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH

Venus: AUM SHUKRAYA [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ SHH-UUU-KKK-RR-AH-YAH ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH

Mars: AUM BHAUMAYA [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH

Jupiter: AUM GURUAVE [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ GG-UUU-RR-UUU- AH-VAY ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH

Saturn: AUM SHANISWARA [NAMA ili SVAHA]

AHH-UUU-MMM ٠ SH-AH-NEE-SS-VAH-RR-AH ٠ NAH-MAH ili S-V-AH-HAH


© Copyright 2011, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457