Sexualna Magija

Seksualni Orgazam je jednak u moći sa Životnom Silom. Korištenje seksualnog orgazma u ritualima i u vašim magijskim delima može dati mnogo dodatne snage ka vašem ishodu. Seksualna Magija je drevna, izuzetno moćna i jeste stvaralački princip.

U trenutku orgazma, osoba automatski ulazi u kratko stanje transa. Snažna orgazmička energija može biti usmerena. Ovo se vizuališe blistavo sjajnom svetlošću poput sunca i može biti usmerena u forme od misli, ka osobi vaših žudnji, u talismane itd.

Žene i muškarci se razlikuju u seksualnoj energiji. Žene imaju običaj da dostignu vrhunac moći prema ciklusima. Žene su na vrhuncu svoje moći tokom menstruacije. Duhovni rad, astralne projekcije i druga dela koja zahtevaju povišenu osetljivost jesu umnogome potpomognute nakon snažnog orgazma. Orgazam je takođe odličan način da izazovete stanje opuštenosti pre meditacije.

Seksualne tečnosti, sperma i vaginalne izlučevine, takođe i menstrualna krv imaju snagu životne sile.

  • U trenutku orgazma, važno je da usmerite svu svoju koncentraciju i želju na cilj, voljom. Vizuališite orgazmičku energiju u obliku zrake, lopte ili vrtloga, kako prodire predmet/osobu, osvetljujući je sa blistavom aurom energije koja je programirana. Ovo je osnovni primer seksualne magije.

Seksualna magija može da se radi sama, ili sa partnerom ili Demonom ili u grupi. Kada radite sa drugima, veoma je važno kao i u svim magijskim veštinama da svi rade zajedno sa nekom vrstom organizovanog napora.

Spajanje orgazmičkih energija sa Demonom je izuzetno moćno.


© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457