Satanove Pjesme

1#

Sveznajući zna da učenja ljudi
sadrže neka od mora mog znanja.
Drvo lotosa na sedmom nebu je mesto mog
otkrovenja.
Jer Ja sam sve-slušajući, sveznajući;
slavna je moja svetost i uzvišeno je moje ime.
Raj je moje vino a Pakao je toplota mog žarkog
vetra.
Sazvežđa su se pružila preda mnom pre nego sto sam bio uzdignut.
Kao pognutost slugu onome ko je služen.
I sve u univerzumu reklo mi je
O Bože, Vodi nas pravim putem.

-Tako Reče Šejtan

2#

Moja čast presedava nad svime.
I zbog toga Ja sam taj, najjači i najsavršeniji
I Ja pozivam moju moć da upravlja umesto mene.
Ja sam velik i najviši.
O moji obožavatelji verujte u mene, nezanemarujte me
Jer neverica je karakteristika sebičnih.
Daću bezvernicima sveprisutnu vatru da piju
A lahor onima koji veruju u mene.
Hvala je samnom slavljena moja sposobnost
Uzdignuta je moja uzvišenost, ovde sam Ja Kralj Zemlje.

-Tako Reče Šejtan

3#

Ja sam stvorio čoveka vremena
Sedam tla i sedam neba.
Oni su moja sunca koja sijaju svetovima
Vođa zapletenih i moje tajne su skriveni.
Ja sam onaj koji stvara u utrobi kako Ja želim.
Ljudi i Ja učinili smo moja čuda stvarnim u mojim kreacijama.
Ja sam biće svih bića i sva bića.
Ja sam onaj koji je zadovoljio sve svetove u mojim kreacijama.
Ja sam Bog Bogova i svih tronova.
I sva neba su moji izumi.
Ja sam onaj čije tajne su obožavane
Kod mene su hvala, slava, obožavano je moje biće.

-Tako Reče Šejtan