Satanistički Stožac Moći

Stožci i piramide su već dugo vremena povezani sa magičnom moći, jer su one u obliku čakri ljudske duše. Slike čarobnjaka i vještica su skoro uvijek prikazivane sa šiljastim šeširima. “Stožac moći” za Koven predstavlja oblik psihičke energije koja je podignuta i usmjerena kada članovi formiraju krug da rade svoju magiju.  

Svi članovi Kovena se intenzivno usredsređuju na željeni cilj koji se vizualizira u simbolu ili slici, o kojoj su predhodno raspravili i dogovorili svi članovi Kovena. Moć se podiže kroz ples, bubnjanje, čantiranje [vibriranje riječi moći u zajedništvu], pljeskanje ruku i muziku. Dok članovi plešu oko kruga, tempo se povećava i stožac moći počinje da se diže preko kruga koji formira osnovu stožca. Oni koji imaju otvoreno treće oko, potpuno osnaženo, moći će da vide energiju, koja je obično svetlucava srebrna ili plava svetlost. Kada Visoki Sveštenik / ca osjeća da je energija na vrhuncu, on / ona upućuje članove da je oslobode u prasku prema cilju. Vrijeme ovde je kritično.  

Plesanje u krugu može se obaviti i izvan vrata hrama oko vatre. To je bilo uobičajeno tokom godišnjih proslava 30. aprila; u predvečerje Beltane. U drevna vremena, grupa je plesala dok se ne iscrpi, povezujući ruke i jureći prema vatri sve dok svi nisu bili iscrpljeni ili se neko nije onesvjestio, što je značilo da je energija uspješno isključena. Stožac moći je drevna, univerzalna praksa.  

U djelovima drevne Sirije, stožac je bio simbol Astarte, Feničanske Boginje majčinstva, plodnosti i rata, poznatog i kao Demonica Aštarot.

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 001-216-457