Satanistički Sakramenti

Ljudi me pitaju, zašto zastupam stvaranje posvete Satani. Posvećivanje Satanu je sakrament. Mijenja život na bolje i također otvara vrata prema znanju, mudrosti, duhovnom svijetu i prijateljskoj komunikaciji sa Demonima, koje su nemoguće outsiderima. Posvećivanje pokazuje naše namjere i posvetu Satani. Tu nas On shvaća ozbiljno. Posvećivanje također osigurava zaštitu dok napredujete u osobnoj duhovnoj moći.

Za razliku od sakramenata u drugim religijama, Satanistički skramenti su stvarni i istiniti. U drugim religijama, sakramenti su lažni. To je dokazano činjenicom da onaj koji ih primi, može, tek tako, otići i okrenuti se u bilo koje vrijeme. Oni nemaju moći ni veze. Oni su u stvarnosti bezvrijedni.

Kad se posvetimo Satani, on nas i našu riječ uzima za ozbiljno. To je stvarno i trajno, kao što treba biti. Inicijacijski ritual, također predstavlja test karaktera. Snaga je jako važna. Naš karakter je testiran kad damo svoje duše Satani. Tu radimo jedan od najhrabrijih koraka u našim životima. Puno nas se okrenulo od svega što su nas naučili kroz naše živote iz čistog prkosa. Tu pokazujemo svoj pravi karakter, da nismo izmanipulirani strahom, prijetnjama i ostalim stvarima koje zapravo i ne razumijemo. To je veliki duhovni korak u oslobađanju sebe i duše, i priprema za intenzivno unutarnje razvijanje i spiritualnu evoluciju koja dolazi kada smo pravi Satanisti.

Posvetom .. to pokazuje da smo stvarno posvećeni Ocu, i mi mislimo ono što kažemo, jer totalno poštenje je jako važno Satanu i Silama Pakla. Za uzvrat, nagrađeni smo znanjem i mudrošću koje outsideri ne poznaju.

Također, kad neki od nas se povete da služe kao svećenstvo, to je zadatak za cijeli život. Otac nas uzdiže prema ovome. On se često objavljuje u životima njegovih učenika, iako je naš um usmjeren na nešto drugo. Tako i treba biti. Očeva veza s nama je dvosmjerna ulica. On nas susreće i više od pola puta.

Outsideri su poznati kao „oni koji su bez“. Mnogi koji su se površno bavili okultnim, magijom pa čak i Egiptom; (kao Egipat, svo okultno je od Oca Satana) outsideri su dijelili negativna iskustva i lošu sreću, jer nisu napravili posvetu. Znam da outsideri mogu samo do tu ići u tim područjima. Kad napravimo posvetu, postajemo dio Obitelji Satana, i dobrodošli smo da učimo, razvijamo se i evouliramo.

Visoka Sveštanica Maxine Dietrich

© Copyright 2002, 2012, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457