Satanistički Sabati i Esbati

Sabati su drugačiji od Esbata po tome što su slavlja. „Sabat“ dolazi od francuske riječi „s'ebattre“ a znači „veselje“ ili „šala“. Za Velike Sabate godine, pogledaj i izući „Satanističke Praznike“. Naravno, ni jedan rad se neradi na sabat.

Satanistički koven bi trebao imati sljedeće da bi funkcionirao:

– Po mogućnosti, sigurno i čuvano mjesto koje će služiti kao Hram gdje koven može biti razumno bučan, ali neometan na nikakav način. To mjesto bi trebalo biti blagoslovljeno i posvećeno od Visokog/e Svećenika/ice. Sigili bi trebali biti postavljeni ili naslikani na zidu, zajedno sa slikama Satana. Ako to nije moguće, svako mjesto koje je sigurno i čuvano i privatno je prihvatljivo. Mjesto bi trebalo biti blagoslovljeno i posvećeno Satani prije sastanaka.

– Ritualni Alati Za Koven:

Visoki/a Svećenik/ica može donijeti svoj atam ili mogu biti ritualni alati koji pripadaju kovenu kao grupi. Oltar, grupni kalež je potreban, zvono, svijeće i mirisi, po mogućnosti na lancu, za paljenje mirisa pričvršćenog za ugljen. To se koristi za posvećivanje kruga u hramu. Knjiga molitve za grupu je također potrebna. To može pisati umjetnik kovena. Sve to bi trebalo biti posvećeni i biti čuvano gdje neće biti korištena od outsidera. Svaki ritualni alat koji pripada grupi bi trebao imati ugraviran specijalni grupni znak.

– Glazbeni instrumenti su neobavezni, ali se preporučuju. Tradicionalni instrumenti za Satanistički koven su mali bubnjevi, tamburin, snimač, panova frula, flauta, zvečke. To je za ritmično plesanje u krugu koje će se raditi za podizanje moći grupe kao jedinice. To su samo tradicionalni vodiči. Glazba se također može puštati preko stereo zvučnika, kao metal da bi se svi pokrenuli. Što god radi i sve što je ugodno kovenu je dobro.

Regularni sastanci kovena su Esbati. Grupni rituali, magija, i tako dalje, se rade na ovim sastancima. Mnogi koveni se sastaju jednom tjedno, ali to nije pravilo. Svaki koven bi se trebao sastati barem jednom mjesečno, tijekom ciklusa punog mjeseca. Ima 13 lunarnih mjeseci u godini, znači treba biti najmanje 13 sastanaka godišnje.

Na Esbate se raspravlja o svakom radu koji treba biti obavljen, kako ga obaviti i bilo kakvo planiranje. Koven raspravlja kakav rad (magija) će se raditi i točno kako će se raditi. Cijela grupa bi tada trebala meditirati na cjelovitu sliku onoga što se radi. Svaki od članova bi trebao imati jasnu sliku u njegovom/njenom umu o planiranom radu i njegovom rezultatu.

Za razliku od RHP religija gdje su članovi samo gledatelji, u Satanističkom kovenu, SVI članovi aktivno sudjeluju. Jedan član baca krug, drugi pali svijeće, ostali sviraju muzičke instrumente, drugi član piše molitve koje će se izreći ili pomaže u sastavu rituala itd.

Nužno je da grupa ima kompletnu privatnost i da nikada nije ometana i uznemirena, pogotovo u radu s magijom. Osiguranje je najviša važnost. Kada se koven sastane za magijski rad, izvode se naredni rituali. To su samo smjernice i mogu se modificirati po individualnim postavkama svake grupe.

Esbati se obično otvaraju tako da Visoki/a Svećenik/ica iscrtava pentagram u zraku i izvodi Standardni Ritual. Nakon invokacije 4 Okrunjena Princa Pakla, Visoki/a Svećenik/ica bi trebao naglas pročitati molitvu, tražeći vodstvo Satana u radu sa kovenom. Slijedi 5 minuta meditativne tišine, da svaki član može osobno izraziti zahvale ili tražiti zahtjeve.

Standardom tradicijom grupa počinje mantrati kao jedan

S-A-T-A-N, S-A-T-A-N. Varijacije su S-A-T-A-N-  Č-U-J N-A-S. Ako ima muzičkih instrumenata kao sa snimačem (mala flauta), ili mali bubnjevi, to se može pustiti tijekom mantriranja. Osjeti i uživaj u moći mantre nekoliko minuta. Nakon pjeva, Visoki/a Svećenik/ica stoji sa raširenim nogama i rukama raširenim u vis, istežući se prema nebu. Ostatak grupe kleči i diže ruke u zrak.

U to vrijeme Visoki/a Svećenik/ica se otvara prema svim prisutnim Demonskim energijama. Svako nekoliko, Demon može ući u tijelo Visokog/e Svećenika/ice i govoriti kovenu.

Kada se radi bilo koji magijska oprecija, baca se krug. Jedan od članova kovena bi trebao zapaliti četiri crne ili plave (ako su crne nedostupne) svijeće na svakoj kardinalnoj strani kruga da predstavljaju 4 Okrunjena Princa Pakla. Ovaj tip kruga je za koncentraciju moći kovena. To se radi usmjeravanjem svoje energije kroz svoj bodež vizualizirajući plavo svjetlo, iscrtavajući krug. Krug bi trebao biti dovoljno velik da svi ugodno stanu. Član koji iscrtava krug bi trebao pustiti što je više moguće svoje energije. Kadionica sa prigodnim mirisima bi se tada trebala koristiti za posvećivanje kruga. Nakon što se to napravi, Visoki/a Svećenik/ica još jednom prolazi oko kruga jačajući ga svojim bodežom. Mogu se zapaliti dodatne svijeće u pozadini da se koordinira rad- na primjer, crvenu za rad sa uništavanjem i požudom. Zapamti da postaviš svijeće na sigurno mjesto da se prostor ne zapali!

Niti u bilo koje vrijeme tijekom magijske operacije, nitko nesmije napustiti krug. Krug se nesmije prekidati. Vrlo je važno da grupa ima potpunu privatnost i da nije ometana, pogotovo u magijskom radu. Zapamti, osiguranje je od najviše važnosti.

Volja svih u kovenu se MORA usmjeriti prema jednakom cilju. Moć se generira i skuplja nad krugom u obliku stožca. Kada se generira dovoljno moći, tada se usmjerava stožac moći.

Plesanje i pjevanje je najčešća metoda u podizanju moći u grupi i datira od drevnih vremena. Cijela grupa pleše u krugu u regularnom ritmu pjeva. Ples i ritam se ubrzava i moć raste. Ples uvijek treba biti u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Demoni se mogu pridružiti i ući u tijela članova. Samo se opusti i uživaj. Demoni uživaju u tome također i daju dodatne moći. Kružni ples počinje polako i postepeno se ubrzava, sve brže i brže, prema vrhuncu. Članovi kovena mogu plesati ili držeći se za ruke ili individualno. Kada se drže za ruku, to dodatno koncentira moć spajanjem energija tako da se ravnomjerno razvije. Još jedna varijacija držanja za ruku može biti zaključavanje lakata. Plesati se isto tako može sa ili bez odjeće.

Zapamti- jednostavnost i ritam. Svi plešu gledajući prema unutra, obrnuto od kazaljke na satu u lijevo-desno-lijevo koraku. Kada svako stopalo udari zemlju, malo savij koljeno jer to daje malo više ritmičnosti u pokretu. Pod bi se trebao udarati jako u ritmu, jer to pomaže u održavanju ritma i jačanje moći.

Koven će odlučiti koji pjev će koristiti, instrumente po volji i specifičnim detaljima rituala tijekom sastanka na Esbatu. Svima bi trebalo biti potpuno jasno što rade i što se događa.

Osjećaj je najvažniji sastav magije. Da bi razvili moć, svi moraju snažno osjećati ono što su postavili da se napravi. Svaki pojedini član kovena mora imati jasnu sliku u umu onoga što se treba napraviti. Slika krajnjeg rezultata je najvažnija na koju se treba fokusirati. Slika krajnjeg rezultata mora biti jasna u svačijem umu i energija se mora koncentrirati na kraju. Svi moraju vizualizirati krajnji rezultat!

Cilj je izgraditi moć kovena do najviše moguće točke i tada ju otpustiti za magijski rad. Plešući brže i brže, pjevajući glasnije i glasnije, tada se prestaje sa plesom i baca na pod, može se i na koljenima ili kako god je individui ugodno. Svi bi trebali imati fokusiranu sliku jasno u umu, i tada ju otpustiti. Visoki/a Svećenik/ica će voditi koven. Svaki član kovena može vrisnuti jer to pomaže u otpuštanju moći.

Za najbolje vrijeme u magijskom radu- proući „tempiranje“.

Ritual se tada zatvara tako da Visoki/a Svećenik/ica zazvoni zvonom.

Nakon svega, običaj je slavlje. Svaki član benda može donijeti hranu i/ili piće. Također se može plesati i igrati kao na Sabatu, te stvari se trebaju uključiti u planiranje.

U vrijeme kada nema specifičnog rada, običaj je standardni ritual i invokacija Satana, tražeći vodstvo. Tijekom tog vremena, grupa treba raditi kao jedinica na svojoj moći. To se najbolje radi u telekinezi i ostalim energetskim radovima. Levitacija tabli ili objekata pa čak i članova se potiče. Studiranje treba slijediti. Visoki/a Svećenik/ica izabire temu i čita grupi, tada razgovor počinje. Tema se može uzeti iz ove stranice ili drugih izvora, i trebala bi se fokusirati na Satanizam, magijsku praksu i osobno jačanje.

BILJEŠKA:

Osnovna svrha Kovena je susret umova i duhovne energije. Ritualni alati nisu ništa više od rekvizita. Ako vaša grupa nije u stanju da dobije obredne predmete, to vas ne sprečava da formirate Koven i da koristite sile vaših kombinovanih umova / duša da postignete svoje ciljeve. Formalna ceremonija, iako je korisna i idealna za Koven, nije potrebna ako se to pokaže preteškim. Tinejdžeri zajedno sa drugima koji žive u delovima sveta gde nije bezbedno da imaju Satanističke predmete mogu da rade bez njih. Satanizam koristi sile vašeg uma i duše. Materijalne stavke su samo rekviziti.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457