Satanistički Rituali

𝕾𝖆𝖙𝖆𝖓𝖎𝖘𝖙𝖎čk𝖎 𝕽𝖎𝖙𝖚𝖆𝖑𝖎

Standardni Ritual [Za Nove Ljude]

Napredni Satanistički Ritual

Ritual Zahvalnosti

Posvećivanje i Jačanje Ritualnih Alata

Molitva za Zaštitu

Destruktivni Ritual

Tjerajući Ritual

Ritual Proklinjanja Kri/Hrišćanske Crkve i Prokletog Nazarećanina

Istina o “SHEMHAMPHORASH”

© Copyright 2002,2003, 2004, 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457