Satanistička Telepatska Komunikacija

Otac Satan je pokazao ovu tehniku.

Da se otvori telepatska komunikacija između dvoje ljudi:

1.Otvorite svoje treće oko (trebao bi već imati odrađenu osnovnu vježbu otvaranja trećeg oka).

Da otvorite svoje treće oko vizualizirajte blještavu svjetlost veličine kovanice, koja svijetli kao sunce. To će aktivirati vaše treće oko.

2. Vizualizirajte lice osobe sa kojom želite komunicirati i otvorite njezino/njegovo Treće oko tako što ćete vizualizirati da je svjetlije, na isti način kao što ste radili sebi. U nekim slučajevima, oni koji nemaju otvoreno Treće oko mogu primiti vašu poruku, ali za najbolje rezultate, obadvije osobe bi trebali imati potpuno otvoreno Treće Oko.

3. Razvucite svoju zmiju Trećeg oka. Da bi razvukli zmiju Trećeg oka, vizuališite blistavu tanku cijev kako se projekcira iz vašeg Trećeg oka.

4. Spojite svoju zmiju sa trećim okom osobe sa kojom želite komunicirati, osvjetljujući oba treća oka kao i cijev.

Telepatska komunikacija bi trebala biti uspostavljena. Razgovarajte kao što bi razgovarali sa Demonima. Druga osoba bi te trebala čuti i odgovoriti. Ovo nije za početnike. Već bi trebao imati iskustva sa komunikacijom sa Demonima i razlikovati prave poruke i komunikacije od astralnih varki.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457