Runska Kabala

Runska Kabala

Korišćenje Runa

Izgovaranje i Vibrirajne Runa

Rune

Korišćenje Satanističke Brojanice

Nema veće blasfemije za Katoličku/Hrišćansku Crkvu i njihovog lažnog ‘boga’ i kompanije, nego ona što je u vezi Runa.

Govoreći iz iskustva praktične magije, nema one sile koja je efektivnija nego što su vibrirajuće reči i slogovi moći koji dovode manifestaciju u materijalni svet.
Korišćena sa afirmacijom i vizuelizacijom, ovo je najefektivnija forma magije.

“U Početku bijahu riječ” – Tot

© Copyright 2006, 2007, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457