Razoružavanje Neprijatelja – Obnavljanje Pravde

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 

 
SSS • AHV-OH-HUHY-MEHN • EET-EE-AYM • MAHT-AHK-DEETS-UHV/W • AHV-OH-HUHY • AYD-V/WAH • TAHL-AHKH-AHN • TOHZ • EE- EESH-AHRT • TAHP-SHEEM-AHL • KAHT-EE-MUU- KAHT • NOHSH-AHL-LAHKH-UHV/W • KHAHL-TSEEYH • OHL KHEE-AHL-AH • RAH-TSUUYH • EEL-K-LAHK 

____________________________ 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, vibrirajte ; 

 
V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W  

[Izgovara se po jedno  V/W–AHH–V/W 3 puta] 

Potom Postavite afirmaciju sa osuđenjem 9 puta ; 
 

  • Sva oružja koja su formirana protiv Jevreja su potpuno efikasna protiv njih na svaki način i u svakom trenutku. 
  • Sve optužbe i presude protiv Jevreja prevladavaju, uspjevaju i efikasno i trajno se sprovode na svaki način i u svakom trenutku. 

Nakon što završite sa navođenjem afirmacije 9 puta, ponovo vibrirajte; 

 V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W • V/W–AH–V/W  

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!