Proklinjanje 72 Imena “Božijeg”

[Izuzetno Moćan Ritual u Destrukcij i Radu protiv neprijatelja i trebao bi da se obavlja što češće moguće] 

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeće paragrafe makar jednom, poželjno je 3 puta.  

1. 

____________________________ 
 

72 AIM AHVW AIM • 71 OHy OHy AYh • 70 AIM AYV OHy •  

69 AYh ‘OH AYR • 68 AHVW AYV AYKH • 67 ‘AH OHy ‘OH •  

66 OHK UUN AIM • 65 AYBV AIM AHD • 64 OHy AYKH AIM • 

 63 AHVW UUN ‘AH • 62 AYh AYh OHy • 61 AYV AIM AHVW •  

60 AYR OHTS AIM • 59 AYKH AYR AYh • 58 AHL OHy OHy •  

57 AIM AIM UUN • 56 OHy AHVW AIF • 55 AYh AYB AIM •  

____________________________ 
 

54 AHTH OHy UUN • 53 ‘AH UUN UUN • 52 AIM AIM ‘AH •  

51 EESH AYKH AYh • 50 OHy UUN AHTH • 49 AHVW AYh AHVW •  

48 AYh OHy AIM • 47 AHL EESH ‘AH • 46 OHy AYR ‘AH •  

45 AHL ‘AH AHSS • 44 AYh OHL OHy • 43 AHL AHVW AHVW •  

42 AKH OHy AIM • 41 AYh AYh AYh • 40 AHZ OHy OHy •  

39 ‘AH AYh AYR • 38 AIM ‘AH AYKH • 37 • OHy UUN ‘AH • 

____________________________ 
 

36 AHTH UUN AIM • 35 OHK AHVW OHK • 34 AYKH AYh OHL •  

33 AHVH AYKH OHy • 32 AYR EESH AHVW • 31 AYV AHKH OHL •  

30 AIM AVW AH • 29 OHy OHy AYR • 28 AYh ‘AH EESH •  

27 AHT AYR OHy • 26 ‘AH ‘AH AYh • 25 AYh OHTH UUN •  

24 AHVH AYh AYKH • 23 AYh OHL AIM • 22 OHy OHy OHy •  

21 AKH AHL UUN • 20 AHL AYh AYP • 19 AHVW AHVW OHL •  

____________________________ 
 

18 AHY OHL AHK • 17 AHVW ‘OH AHL • 16 AYM OHK AYh •  

15 OHy AYR AYh • 14 AYh AYVW AIM • 13 AHL OHZ OH •  

12 ‘AH AYh AYh • 11 AHVW ‘OH AHL • 10 AHTH OHL ‘AH •  

9 OHy OYZ AYh • 8 AHTH AYh OHK • 7 ‘AH AKH ‘AH •  

6 AYh OHL OHL • 5 EESH AYh AIM • 4 AIM OHL ‘AH •  

3 AYT OHy AHSS • 2 OHy OHL OHy • 1 AHVW AYh AHVW • 
____________________________ 

Potom Vibrirajte SATANAS 

Nakon Vibriranja SATANAS, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 6 puta : 

  • Jevreji su potpuno izloženi Svijetu 
  • Jevreji su izgubili svu zaštitu 
  • Satanova Kapija je trajno i široko otvorena  
  • Jevreji su izgubili svoj uticaj nad Narodima [Gentiles] 
  • Jevreji su izgubili svu moć, kontrolu i uticaj na Svijet 
  • Narodi [Gentiles] snažno i efikasno reaguju protiv Jevreja 

Vibrirajte SATANAS 
 
Vibrirajte AUM            

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!!