Proklinjanje 42 Slova [Imena Božijeg]

[Izuzetno Moćan Ritual u Destrukcij i Radu protiv neprijatelja ] 

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 6 puta : 

 
____________________________ 
 

AHT-OHYUH • AHTZUHV • OHK • AHSH • KOHZ • EHP • UHL • AYG • OHYUH • AH • AHN • UUT • VOHK • EHKH • GAHT • EE-TZAHR • AHT • AHV • AYHSH • UKH-EEYUH • UH-DEEG • AHN • SH-AH-EE-TAHN • AH • EER • OHK • UHTZAHT • OHYUH • UHG • UHB • AHH 

____________________________ 

Potom Vibrirajte SATANAS 

Nakon Vibriranja SATANAS, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 6 puta : 

  • Jevreji su izgubili svu zaštitu 
  • Satanova Kapija je trajno i široko otvorena  
  • Narodi [Đentajls] reaguju protiv Jevreja
  • Jevreji su izgubili svoj uticaj nad Narodima [Đentajls]
  • Jevreji su izgubili sve svoje moći da kontrolišu događaje 
  • Jevreji su izgubili svu moć, kontrolu i uticaj na Svijet 

Nakon što završite sa afirmacijom : 

Vibrirajte SATANAS 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!!