Prevazilaženje Prepreka

Ukoliko ste uporno ulagali svoje energije u nešto što se nije manifestovalo, ili se manifestovalo na drugačiji način od onoga kako ste vi nameravali da se ispolji, važno je da otkrijete uzrok.

Takođe, veoma je važno da  *zaista* želite to ka čemu radite. Budite uvereni da u to što ulažete svoje energije jeste ono što iskreno želite. Pogledajte kakve promene će postizanje toga što želite stvoriti u vašem životu. Budite potpuno sigurni da vam promene odgovaraju. U pojedinim slučajevima, podsvesne granice poput straha od promena, ili nešto drugo što će uzrokovati neuspeh u dosezanju vaše želje, može uništiti dejstvo, iako niste svesni ovoga. Važno je da se u potpunosti poznajete.

Česti uzroci neuspjeha u magiji jesu:

  • Ne imanje dovoljno lične duhovne moći za postizanje željenog cilja. Što više moći vaša duša/duh ima, time ćete lakše postizati šta želite. Ovo je analogno fizičkom telu, dizanju ili pomeranju stvari. Ukoliko niste dovoljno jaki, ovo će biti izuzetno teško ako ne i nemoguće. Isto važi i za rad sa magijom.
  • Zbog nedostatka svesti, vi uništavate to što pokušavate da stvorite. Šta mislim pod ovim jeste ponavljanje određenih fraza iznova i iznova, koje su nasuprot onoga što pokušavate da postignete. Svaka ćelija u našem telu jeste živa razmišljajuća jedinka koja čini deo celine. Na ovo se odnosi ‘’um-telo’’. Postoji izuzetno moćna veza ovde. Vi JESTE to što mislite, NAROČITO, ako praktikujete meditacije moći i/ili imate moćnu dušu.

Pod frazama, mislim na:

‘’Imam čir, imam prehladu, moje srčano stanje…itd.

NE *IMAJTE* JEBENU BOLEST!!!! Koliko puta na dan čujete ljude kako ponavljaju i ponavljaju ovu negativnost ?? Kako možete očekivati da se izlečite kad IMATE bolest ???? Umesto toga, recite ‘’Čir’’, ‘’Prehlada’’….Razumete ??? neimajte NI JEDNU bolest.

  • Ne koristite govor tela.

Jedan čovek je stalno ponavljao ‘’Dao bih svoju desnu ruku za…’’ Da, jeste to figurativno rečeno, ali je izgubio ruku u saobraćajnoj nesreći i šta je on izjavljivao ironično se ostvarilo. Sada, većina prosečnih svakodnevnih ljudi mogu govoriti i misliti šta žele jer njihovi umovi nisu moćni i malo ako i ništa njihove misli neće uzrokovati. Ovo nije slučaj sa ljudima koji imaju jaku auru, bilo putem meditacija moći i/ili od prošlih života. Budite svesni svojih misli i svojih reči.

  • Otkačite sebe od zaraza/bolesti.

Morate biti uvereni 100% da je ne želite, a svakako vam nije potrebna. Čitala sam u ‘New Age’ knjigama gde šljam toaletskih autora govore čitaocima da ‘’vole svoju bolest’’. TO JE NAJSAMOUBITAČNIJI SAVET KOJI POSTOJI!!
Zaprepašćena sam kako te idiotske budale sa svojim pohrišćanizovanim, iskvarenim i skrnavljenim ‘’veštičarenjem’’ stavljaju ograničenje nad ograničenjem na svom putu i uče druge da čine isto zbog istinskog STRAHA i GLUPOSTI! TO JE BOLESNO!!

Što se tiče ‘’karme’’ SVA karma može se prevazići putem ZNANJA i PRIMENOM TOG ZNANJA!

Satana nam daje to znanje.

  • Ne ponavljajte ‘’Nemam novca’’ ‘’Ne mogu to priuštiti’’ ‘’Švorc sam’’ itd. Čak iako je to istina, ne podupirite ovo, naročito ako radite tako da novac dolazi vama. Umesto toga, kažite sebi, ‘’KAKO mogu ovo da priuštim ?’’ Što znači, gde postoji volja, tu postoji i način i rešenje da dobijete šta želite. Preokrenite negativne izjave i sprečite ih s ‘’Mnogo besplatnog i lakog novca mi dolazi na lak način i bez mog truda’’ na primer. A što se tiče primera iznad, umesto što ćete reći ‘’Ne mogu to priuštiti’’ za nešto što zaista želite, recite- ‘’Ovo je moje’’. Zapamtite, afirmacije bi uvek trebalo izgovarati u sadašnjem vremenu.

Druge prepreke uključuju nesvesne prekide i ograničenja. Sa ovakvim problemima, pod jedan, morate da poznajete sebe. Razlozi i životna iskustva su pojedinačna ovde i brojna poput zvezda. Prvi korak u prevazilaženju problema ovde jeste da upitate svoj um- zašto? ‘’Zašto ovo ne funkcioniše na način kojim Ja želim?’’ ‘’Zašto ne zaceljujem ?’’ ‘’Zašto mi novac ne dolazi?’’ itd.

Neki ljudi imaju prekide koji potiču iz ranog detinjstva ili čak iz prošlih života. Pronalaženje uzroka svog problema i znanje šta JE problem, s ovim ste na pola-puta u njegovom rešavanju. Ukoliko problem uključuje neku osobu, tada morate raditi na njoj i rešiti prepreku(e) pre nego krenete da radite sa glavnim delom.

Ukoliko znate šta je prepreka, tada usmerite svoje meditacije i energije ka uništavanju prepreke. Na primer, ukoliko ste bili strogi prema sebi tokom detinjstva ili kad god, možete usmeriti svoje energije da poništite ovo, na primer, uđite u trans i ispunite se pozitivnom energijom dok govorite sebi, ‘’Slobodan sam od kažnjavanja sebe. Opraštam sebi’’ (u slučajevima gde osećate mnogo krvice). Za one od nas koji su proučavali astrologiju i sl. malo ozbiljnije, znamo da često, sudbina umeša svoje prste u nesrećne događaje. Kada se zateknete na pogrešnom mestu sa pogrešnim ljudima…itd., Neki ljudi su proživeli svoje živote noseći krivicu sa sobom i kažnjavajući sebe zbog nečega što nije njihova krivica. Ovo nije uvek slučaj, ali poenta je, da ukoliko želite da budete uspešni u lečenju ili nekom drugom obliku magije gde privlačite predmet svoje želje, ne možete mrzeti sebe iz očiglednih razloga! Ukoliko postoje prepreke, tada usmerite svoju magiju da uništite te prepreke pre nego pređete da radite na glavno delo(a). Jedna opštenamenska afirmacija jeste: ‘’Bilo kakve i sve prepreke koje me sprečavaju u ____________, jesu uništene i potpuno nestale.’’ Na kraju, kao što sam pomenula ranije, što vam je moćnija arura/duša, lakše ćete dobiti šta želite sa manjim naporom i u kraćem vremenskom periodu. Ovde govorim iz iskustva, što se tiče lične moći. Za izvođenje takozvanih ‘’čuda’’  potrebna vam je samo moćna aura/duša i znanje kako da je koristite.


© Copyright 2007, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457