Prekidanje Jevrejske Finansijske Kontrole Dio 1

Napomena : Ovi Rituali se mogu raditi zajedno Prvi sa Drugim dijelom ili odvojeno, u ovisnosti o vašem vremenu. 

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

FFF *** NUUSS-AH-AHT *** RAYRSHA-LOHK *** TAY *** UUUL-EEK-SAHT *** NAH-AHM-UHL *** MAHT-OH *** MEHT-EESS-AH-AHV *** TOHZ-AH *** TEER-UHB-AH *** YAYR-VEED-EHT *** MEHT-AHRM-SHUU 

____________________________ 

Potom postavite afirmaciju sa osudom 9 puta ; 

Vibrirajte AUM 

  • Jevrejski Sporazumi su Nullificirani i poništeni u svakom pogledu. 
  • Jevrejski prosperitet i finansijska kontrola su u potpunosti završeni u svakom pogledu 
  • Jevrejska snaga i kontrola nad Svijetom je mrtva 
  • Nevidljivo jevrejsko carstvo je izloženo i potpuno i trajno uništeno 
  • Sva snaga je sada u rukama Naroda [Gentiles] 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!