Pranayama (Tehnika Disanja) za Treće Oko

Pranayama za treće oko

Ovo je iz Sanskritskog teksta Kumbhaka Paddhati. Riječ Trinetra na Sanskritu znači treće oko.

Trinetra Kumbhaka:

Trebali biste udahnuti kroz lijevu nosnicu i zadržati dah te potom udahnuti kroz desnu nosnicu i zadržati dah, a zatim udahnuti kroz obje nosnice, i dah držati prije izdisaja kroz obje nosnice. Ovo je Trinetra Kumbhaka.
– Visoki PrvoSveštanik Mageson666