Potpuna Meditacija na Čakre

Za optimalno obavljanje ove meditacije važno je da je vaša duša već otvorena, Ako još niste uradili Meditacije “Otvaranja Duše”, snažno se preporučuje da to učinite prije obavljanja Meditacije ispod.  

U drevnim grimoirima, reči tajnog koda za Čakre su “Bogovi / e.” Puna meditacija na čakre podrazumeva rad na svim vašim sedam čakri po sesiji meditacije. Na primjer, počeli bi ste sa vašom Krunskom Čakrom, vizualizirajući ovu čakru, uveravajući se da je ispravno poravnata, onda biste uradili specifično disanje za Krunsku čakru. Posle ovoga, vi biste obavili vibracije za Krunsku čakru, a onda biste meditirali na vašu istu.

Nakon što ste završili posao na svojoj Krunskoj Čakri, prešli biste na svoju 6.-tu čakru i uradili isto, onda Grlenu i sve do svoje Bazne čakre. To je puna meditacija na čakre. Takođe možete raditi samo na jednoj ili više pojedinačnih čakri po vašem izboru, ali ako se odlučite da to učinite, na kraju meditacije, važno je osigurati uravnoteženje energije, a to se može učiniti vizualizacijom / poravnavanjem svake čakre i vibriranjem njegove reči moći.  

Ako imate slabiju čakru ili želite da pojačate moć jedne od svojih čakri, onda je važno da obavite meditaciju tokom određenog dana i sati te specifične čakre [to je određeni trenutak,dan ili sat u kojem ta čakra dominira i pojačava svoju moć]. Kada to radite, iako radite na svih sedam čakri, energija te specifične čakre će dominirati. Da bih pronašao planetarne sate za vašu specifičnu lokaciju, jako se preporučuje instaliranje besplatnog programa “Chronos”. Istraživanje je pokazalo da su planete u drevnom kaldeu izuzetno tačne.

Postoje različite reči moći koje možete izabrati da osnažite svoje čakre. Uverite se da ostanete dosledni, na primer, ako koristite Rune tokom vibracije, ostanite na Rune vibracijama za celu sesiju, koristeći Rune vibracije za svih sedam čakri.  

Reči moći se daju na nivoima. “Tradicionalne” vibracije još uvek rade, ali su oštećene i drastično oslabljene.  

Razlog zbog kojih se one koriste su za korisnike, jer originalne i ispravne vibracije na Sanskritu mogu biti ogromne ako duša još nije dovoljno jaka da bi se rukovodila energijom. Reči iz 1586 Necronomicon, zajedno sa tradicionalnim riječima moći mogu koristiti novi / neiskusni ljudi. Runsken vibracije dolaze direktno od Oca Satana i Majke Lilith.  

Ova tema je prirodno jedna od najmračnijih koje su poznate učenosti, i do sada niko nije uspeo da baci neko značajnije svelto na nju. Pak, doduše, postojala je jednom u Egiptu i Kaldeji nauka o ovom ’’jeziku prirode’’ ili ’’jeziku bogova’’,

’’ U Egiptu sveštenici su slavili pesmom Bogove koristeći sedam samoglasnika, pevajući ih redom; umesto frule i flaute čuje se muzičko izražavanje ovih samoglasnika. Izgovorom samoglasnika ili ’’’zvučnih slova’’’- svaki od sedam sfera izgovorenih daje različiti zvuk ili prirodu – tona- Nichomachus nas informiše da ovi izvorni-zvuci u prirodi kombinovani sa određenim materijalnim elementima, kao što su izgovaranom govoru sa (14) konsonanata; ali ’’baš kao što je duša sa telom, i muzika sa lirom-žicama, jedan proizvodi živa bića i druge muzičke modove i melodije, tako i ovi izvorni-zvuci daju život određenim energetskim i uvodnim moćima božanskih dela.’’

Iz Mitraičnog Rituala  

Potpuna Meditacija na Čakre je izuzetno moćna.

Svaka serija trebala bi započeti tačnim poravnanjem sopstvenih čakri. Instrukcije za ovo date su u odeljku o otvaranju duše. Idealno, trebalo bi da ste već uradili sve meditacije vezane za otvaranje duše.

Meditacija za svaku čakru data je u četiri koraka:

  • Vizualiziranje i Korektno usmjeravanje čakre na kojoj radite
  • Performiranje tehnike za disanje specifične za čakru na kojoj radite
  • Vibriranje moćne recitacije za čakru
  • Posvećivanje par minuta za meditiranje na vizualiziranje, osjećanje i shvatanje čakre

     

Možete početi od čakre koju god vi želite, redoslijedom od Krunske do Bazne ili od Bazne do Krunske, ako su vaše čakre stabilne i potpuno otvorene.  

Krunska Čakra

Šesta Čakra

Grlena Čakra

Srednja Čakra

Solar Plexus 666 Čakra

Sakralna Čakra

Bazna Čakra

© Copyright 2007, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457