Pomoć od Demona/Bogova

Kada je pojedinac novi posvećenik u Satanizmu, Demoni će obično ponuditi svoju pomoć. Cilj Satanizma je napredak ljudske duše i korištenje darova Satana: znanje i mudrost da kontroliramo i utječemo na svoje živote. Sve kategorije ispod su područja gdje čovjek može pomoći sebi kada se steče dovoljno znanja i osobne moći.  

Demoni su uvijek slobodni za duhovno vodjstvo.

ALKOHOL/DROGA OVISNICI:  

Buer

ŽIVOTINJE:  

Životinje i djeca su svetinja Satanu i Njegovim Demonima.  

Životinjama se uvijek treba dati propisna njega i poštovanje.  

Caim (Za komunikaciju)  

Hagenti (aka Bastet) (Mačke)  

Nebiros

Volac (Zmije)

 • Familijari (Nudi)  
  Alloces
  Amy
  Amdusias
  Belial
  Buer
  Decarabia
  Gaap (Može izvući iz vlasništva drugog maga)  
  Malphas
  Morax
  Paimon
  Purson  
  Sabnack  
  Shax

ASTRALNA PROJEKCIJA/PUTOVANJA (Pomažu):  

Asmodeus

Sargatanas

Baal(Beelzebub)

Balam

Bathin (aka Nephthys) (Vodi te gdje želiš ići)  

Gaap

ODGOVARA NA PITANJA:  

Astaroth

Asmodeus

Aini

Gusion

Marchosias

Orobas  

Ose  

Phoenix  

Purson  

Vassago

POSAO/POMOĆ NA POSLU  

Belial (Unapređenja)  

Lilith (Pomoć za Žene) *Lilith se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.  

Eligor (aka Abigor) (Poslovni i financijski uspjesi)  

Gusion (Unapređenja)  

Paimon (Unapređenja)  

Volac (Pronalazi pojedincu dobar posao)  

Vapula (Pomaže u manualnim profesijama)

KARIZMA, DOSJETLJIVOST, HUMOR:  

Aini

Balam

Foras

Ipos (aka Anubis)

Zagan (aka Dagon)

ASTRALNI VID:  

Astaroth

Asmodeus

SUDSKI PROCESI:  

Eligor (aka Abigor)

ODLUKE (Pomaže u odlučivanju teških odluka)  

Baal (Beelzebub)

Botis

Bune

DIVINACIJA (Uči):

 • Astrologija:  

  Azazel
  Amy
  Bifrons
  Furcas
  Morax
 • GEOMANCIJA (Zemlja):  
  Asmodeus
  Azazel
 • HIDROMANCIJA (Divinacija vodom):  
  Caim
 • OKULTNE ZNANOSTI:  
  Glasya-Labolas
 • ČITANJE IZ DLANOVA:  
  Furcas
 • PIROMANCIJA (Divinacija vatrom)  
  Furcas
  Raum

PRORIČU BUDUĆNOST:  

Astaroth

Eligor (aka Abigor)

Amon

Balam  

Barbatos

Baal Berith

Flauros

Gusion

Ipos (aka Anubis)

Orobas  

Purson  

Vassago

Vine  

Vual  

PRIJATELJSTVO (Pomirivanje, ostvarivanje)  

Astaroth (Donosi od onih koji imaju moć)  

Amon

Barbatos  

Botis

Gusion

Ipos (aka Anubis)

Volac  

ČUVARI VAŽNIH STVARI  

Asmodeus  

ZDRAVLJE/IZLJEČIVANJE  

Buer  

Marbas

Valefor

HERBALIZAM

Bathin (aka Nephthys)

Bifrons

Decarabia

Foras

Morax (za magiju)  

Stomas

ČAST/STATUS/PROMOCIJE  

Astaroth

Belial

Baal Berith

Forneus

Gusion

Orobas

Paimon

INTELEKT/MUDROST/ZNANJE  

Astaroth

Aini

Baal (Beelzebub)

Balam

Bim

Crocell

Glasya-Labolas  

Hagenti (aka Bastet)  

Marbas  

Vapula  

Zagan (aka Dagon)

LEGALNI PROBLEMI/SUDSKI PROSECI:  

Eligor (aka Abigor)

LJUBAV  

Sargatanas (Daje vještinu vođenja ljubavi)  

Asmodeus (Raskida ljubavne veze/brakove)  

Amon  

Beleth (Radi dobro u donošenju ljubavi ženi)  

Dantalian  

Eligor (aka Abigor)

Furfur

Gaap (Uzrokuje ljubav i mržnju)  

Gomory (Donosi ljubav muškarcu)  

Lerajie (Raskida ljubavne veze/brakove, miče konkurenciju)  

Raum (Podržava ljubav i strast)  

Saleos (Potiče vjernost)  

Sytry

Vual

Zepar  

VOJSKA

Eligor (aka Abigor)  

Abaddon  

Agaliarept  

Cimeries (Patron)  

Mulciber  

Sabnack (Štiti vojnike i njihve tabore)  

Vepar (Marinci)

NOVAC  

Lucifuge Rofocal

Andromalius (Pronalazi ga)  

Amy (Pokazuje put do slave i dobra)  

Belphagor  

Bune  

Mammon

Raum (Krade ga)

GLAZBENICI  

Amdusias

Azazel

NEKROMANTIJA (Rad sa mrtvima)  

Bifrons

Bune

Gamygen (Daje izvješće o onima koji su u Paklu)  

Murmur

Nebiros

SRETNI BROJEVI (Daje ih)  

Volac

PROŠLOST, SADAŠNJOST (Raspoznaje):  

Amon

Balam  

Barbatos

Baal Berith

Botis

Flauros

Gaap  

Glasya-Labolas

Gomory

Gusion

Ipos (aka Anubis)

Orobas  

Purson  

Vassago

Vine

Vual

POEZIJA

Phoenix

POLICIJA (Pomaže u problemima)  

Abigor aka Eligor

ČAROBNJACI/MAGOVI (Pomažu u magiji)  

Agares (Uništava duše poslane od neprijatelja)  

Bifrons (Radi sa mrtvima da pomognu u magiji)  

Flauros (Štiti od duša poslanih od neprijatelja)  

Gaap (Uči kako posvetiti stvari)  

Malphas

Morax (Uči magijsku upotrebu kamenja i biljaka)  

Orobas (Štiti od duša poslanih od neprijatelja)  

Seere

Valefor (Pomaže u magijskom izlječenju)  

Vine (Odličan u mnogim područjima za maga/čarobnjaka)  

Volac (Daje zmije)

KAMENJA (Magijska upotreba, karakteristike i moći):  

Bathin (aka Nephthys)

Bifrons

Foras

Morax

Nebiros

Stomas

ZA STUDENTE: LISTA PREDMETA

TEME/PREDMETI:

ARHITEKTURA  

Halpas

Mulciber

Sabnack

UMJETNOST

Azazel (Stvara ljepotu)  

Crocell

Dantalian

Forneus

Nebiros

Paimon

Ronobe

ASTRONOMIJA  

Asmodeus

Alloces

Andrealphus

Stomas

Orias

Furcas

Satanachia

Morax

KOZMETOLOGIJA

Azazel

VJEŠTINE

Azazel

Asmodeus

Vapula

ETIKA  

Botis

Buer

Foras

GEOLOGIJA  

Azazel

GEOMETRIJA  

Andrealphus

Bifrons

Crocell

GRAMATIKA  

Cimeries

JEZICI  

Agares

Forneus

Ronobe

LIBERALNE ZNANOSTI  

Alloces

Amy

Astaroth

Crocell

Gaap

Gamygen

Morax

Ose

KNJIŽEVNOST

Cimeries

Crocell

LOGIKA  

Botis

Buer

Cimeries

Foras

Nebiros

MATEMATIKA  

Asmodeus

Andrealphus

Bifrons

MEHANIKA

Marbas

RAD SA METALOM  

Azazel

METALURGIJA  

Azazel

Nebiros

MINEROLOGIJA  

Azazel

Nebiros

GLAZBA/MUZIKA

Amdusias

Azazel

FILOZOFIJA  

Botis

Buer

Furcas

Gaap

Murmur

Vapula

PROLAZAK TESTOVA/ISPITA  

Vapula

RETORIKA  

Forneus

Furcas

Cimeries

Nebiros

Ronobe

ZNANOSTI/NAUKA (SVE)  

Barbatos

Dantalian

Glasya-Labolas  

Nebiros

Paimon

Phoenix

Forneus

ŠIROKI OPSEG TEMA/PREDMETA

Hagenti (aka Bastet)

SNAGA/HRABROST  

Botis

Cimeries

Ipos (aka Anubis)

Marchosias (Pomaže u borbama)

ŽENSKA PRAVA/TEME  

Lilith (Pomoć za Žene) **Lilith se pojavljuje kome želi i ona se ne priziva.  

Marchosias

Morax

PISANJE  

Phoenix


© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457