Podešavanje Čakri kroz vibracije

Svaka od naših čakri reagira i rezonira unutar određene visine tona. Jedan jednostavan način na koji možemo pronaći pravi ton prolazi kroz osjećaj. Kada pogodimo pravi ton, trebali bismo ga moći osjetiti u čakri. To će izazvati vibriranje čakre i oslobađanje energije.  

Obratite pažnju: sljedeće vibracije [riječi moći] su ispravljene. Tradicionalne reči na sanskritu su korumpirane, a njihovi efekti su zaliveni neuspijehom. Ove vibracije su koncentrirane i izuzetno moćne. Imajte na umu da su od 28. avgusta 2018. godine promenjene vibracije za 4. i 6. čakru. Pored toga, zato što se mnogi ljudi žale u e-grupama da imaju problema da osjete i imaju kontrolu nad svojim astralnim čulima; oni nisu dovoljno otvoreni, stoga mi sada koristimo te jače vibracije da otvorimo dušu. 

 • Bazna Čakra; LAUM; LLAHHH – UUU – MMM 
 • Sakralna Čakra; VAUMVAHH – UUU – MMM  
 • Solar Plexus 666 Čakra; RAUMRAHHH – UUU – MMM  
 • Srednja/Četvrta Čakra; AUMAHH – UUU – MMM   
 • Grlena Čakra; HAUMHAHH – UUU – MMM  
 • Šesta Čakra; YAUMYYAHHH – UUU – MMM  
 • Krunska Čakra; MAUMMMAHHH – UUU – MMM  

*Slova U se izgovaraju kao u Engleskoj riječi “BLUE”  

**Slova R se po izboru mogu izgovarati (uvrtati) kao u Engleskom jeziku 

Ispod su više vibracija koje možete koristiti. Kada god meditirate, najbolje je držati se iste vibracije za vrijeme trajanja meditacije na čakre, umjesto da ih mijenjate sa gornjim.  

 • Bazna Čakra; SHANISWARA; vibrira se; SH-AH-NEE-SS-VAH-RR-AH 
 • Sakralna Čakra; BAHUMAYA; vibrira se ; BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH 
 • Solar Plexus 666 Čakra; SURYAE; vibrira se; BB-AHH-UUU-MM-AH-YAH 
 • Srednja/Četvrta Čakra; SHUKRAYA; vibrira se; SHH-UUU-KKK-RR-AH-YAH 
 • Grlena Čakra; BUDHAAYA; vibrira se; BUU-DD-HAH-AH-YAH 
 • Šesta Čakra; CHANDRAMASE; vibrira se; CH-AH-NN-D-RR-AH-MM-AHSAY 
 • Grlena Čakra; GURUAVE; vibrira se; GG-UUU-RR-UUU- AH-VAY

© Copyright 2002, 2012, 2018, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457