Osnovni Program Meditacija

Kada je osoba nova sa meditacijama moći, važno je da krene sa programom. Postoje mnoge različite meditacije na ovom sajtu sa različitim efektima. Osnovni program meditacije trebalo bi da sadrži Meditaciju Praznine jer ovo nam pomaže pri kontrolisanju neželjenih misli i pri usmeravanju naših umova.

Vježbe disanja su ključne bilo kojem meditacijskom programu.

Osnovna meditacija je izuzetno važna meditacija jer pomaže nam da naučimo kako da osetimo i upijamo energiju, što je veoma značajno u magiji. Ukoliko ste novi, najbolje je da krenete sa osnovnom belom svetlošću. Bela svetlost je laka za koristiti jer sadrži sve boje spektra. Sa iskustvom, možete napredovati i raditi sa bojama za specifičnu svrhu. Energija boja je izuzetno moćna.

Rad sa čakrama trebao bi biti uključen u svaku sesiju meditacije jer ovo je neophodno pri ojačavanju svoje aure i duše. Otkrila sam da je usmeravanje orgazma veoma efektivno u otvaranju čakri. Orgazam je dobar način da krenete meditaciju, jer je prirodno opuštajući. Ukoliko su vam čakre blokirane, prosto usmerite energiju tokom klimaksa, duž kičme u određenju čakru. Vizuališite ga poput potoka sjajne svetlosti u istoj boji poput boje čakre koju pokušavate da otvorite, i istovremeno vizuališite blokiranu čakru kako se otvara i kako se energija uliva u nju. Ovo može da potraje mesecima, ali vremenom, trajni protok biće uspostavljen.

EZ Okretanje Čakri je dobro raditi dok ne uznapređujete ka meditacijama koje su moćnije. Zapamtite, svi smo pojedinci i gde jedna osoba može iskusiti zadovoljstvo i pozitivne rezultate tokom određene meditacije, druga osoba ne mora. Uvek idite po osetu. Ukoliko vam neka meditacija ne odgovara tada je prekinite i probajte drugu meditaciju.

Meditacijske sesije bi trebalo idealno da traju oko 15-30 minuta po danu. Ako ste kratki sa vremenom, uradite bar 5-10 minuta, i to je bolje nego ništa. Preskakanje dana će vas unazaditi i kada ste novi, nedoslednost može izazvati depresiju jer vam se telo pokušava prilagoditi na povećan bioelektricitet.

Čišćenje Aure bi trebalo da se radi svaki dan. Za ovo je potrebno samo nekoliko minuta a gledano na duže staze, sprečava bilo kakve negativne energije od prikačivanja na vašu auru. Negativne energije uzrokuju nesreće, bolesti, i depresiju.

Meditacijski programi trebalo bi često da se menjaju. Znak da vaš program treba promene jeste kada više ne osećate napredak. Dokle god se osećate dobro sa određenim programom i napredujete, nema potrebe za promenom, sem ako vam ne dosadi.

Cilj meditacije jeste da ojačate sebe i da naučite kako da kontrolišete energiju. Meditacije moći otvaraju energetske centre (čakre) u duši. Čakre sadrže mnogo skrivene energije. Svaka čakra ima određene energije koje otvaraju različite oblasti uma. Čakre nam takođe daju natprirodne sposobnosti kada su otvorene i potpuno ojačane, poput levitacije, telekineze (pomeranje objekata svojim umom), i pirokinze (sposobnost da zagrevate objekte i palite ih). Još mnogo drugih sposobnosti dolazi sa moćnim čakrama.

Kada su vam sve čakre otvorene potpuno, ovo stvara slobodan prolaz za zmiju vatre (Kundalini) koja je se nalazi pri dnu vaše kičme. Kada se kundalini podigne, postajemo poput Bogova. Ovo je cilj meditacija moći.


© Copyright 2005, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457