Obrtanje Prokletstva nad Kozom – [Lev 16:22]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

 
____________________________ 
 

RAHB-DEEM-AHB • REE-AHSS-HAH-TEH • KHAHL-EESH-AYV • HAHR-YAYZZ – 
UHG •  
 
TSEHR-EH-LEH • MAHT-OHN-OH-AH-LOHK-TEH • VAHL-AH • REE-AHSS-HAH  
 
• AHSS-AHN-AYV 

____________________________ 

Nakon Vibriranja, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta : 

Vibrirajte AUM  

  • Cijeli Paganski Svijet je potpuno svjestan Jevreja i njihovih zločina protiv čovječanstva 
  • Jevrejska premještanja krivice njihovih zločina na Narode [Gentiles] prestala je da djeluje 
  • Jevrejski žrtveni jarac se vratio jevrejima i otpustio sve njihove laži i kriminale nazad njima 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!