Obrnuti Torah Ritual #2 Za Zaustavljanje Potencijonalnog Velikog Rata

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

 
____________________________ 
 

AHL-AHP-AHM • EEE’– EHM • HAHT-EYEH-AYV • REH-EE-AYM •  

ROAR-SSUUM • DAHM-MEH-SEHK • AYN-EE • DAHM-MEH-SEHK • AHSS-AHM 

____________________________ 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, postavite afirmaciju sa osudom 9 puta: 

Vibrirajte AUM 

  • Bog Izraela je izgubio svu moć 
  • Damask je obnovljen 
  • Jevrejski pokušaji da se započne još jedan rat su propali potpuno i trajno  

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!