Obrnuti Torah Ritual #1 Za Zaustavljanje Potencijonalnog Velikog Rata

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

OHM-USH • AHV-OH-HUHY • AHM-AHKH-LEEM • SHEE • AHV-OH-HUHY 

____________________________ 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, postavite afirmaciju sa osudom 9 puta: 

Vibrirajte AUM 

  • Bog Izraela je izgubio svu moć 
  • Jevreji su trajno i potpuno izgubili svu moć i uticaj nad Narodima [Đentajls]
  • Proroci rata, uništenja i pustošenja protiv Naroda [Đentajls] su propali potpuno i trajno

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!