Obrnuti Krvno-Žrtvujući Ritual [Genesis 9:5]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

MAHD–‘AH’–HAH • SHEHFF-EHN-TEH • SHOHR-DEH • VEE-KHAH • SHEE • DAH-YEEM • MAHD–‘AH’–HAH • DAH-YEEM-UU • UUN-EHSH-EHR-DEH • AH-Y-EYEKH–LOHK • DAH-YEEM • SHOHR-DEH • MEHKH-AYT-OSH-FAHN-LL • MEKH-MEED–TEH • KHAH-AYV 

____________________________ 

Nakon Vibriranja, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta : 

Vibrirajte AUM  

  • Krv i životi ljudi i životinja postali su otrovni prema planu neprijatelja vanzemaljaca i Jevrejima. 
  • Krv i životi ljudi i životinja su prestali da djeluju i izgubili su svu svoju moć za agendu protivnika vanzemaljaca i Jevreja. 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!