Obrnuta Šema Molitva

Podignite Svoje Energije a potom vibrirajte sljedeća 2 paragrafa svaki po 9 puta. Prvo vibrirate Paragraf 1 devet puta, a potom Paragraf 2 isto devet puta.  

____________________________ 

1. 

DAKH-EH • HAHV-H’YAH • UU-NAYH-OH-LAY •  
 
HAHV-H’YAH • LAY-AHRUH-TSEE • AHM-SHH 

____________________________ 

2. 

DEH-AHV • MAHL-OH-EEL • OHSS-UUKH-LAHM •  

DOHV-UHK • MAYSH • KHUUR-UHB 

____________________________ 

 
Potom Vibrirajte SATANAS 

Nakon Vibriranja SATANAS, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta :  

  • Jevrejski narod je izgubio svu zaštitu 
  • Jevrejski narod gubi svaku njihovu specijalnu privilegiju 
  • Đentajl stanovništvo širom svijeta je sada vrlo svjesno jevrejskog problema i da su vanzemaljske duše.
     

Nakon što završite sa afirmacijom : 

Vibrirajte SATANAS 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!!