Niži Redovi Demona

Mnogi su vidjeli i komunicirali sa nižim redovima Demona. Ovo su Demoni sa sjajnim crvenim očima, gumenim krilima a neki čak imaju krzno. Mnogi od ovih Demona imaju najljepše oči, poput sjajnih rubina, duboke i bogate boje.  

To su vanzemaljska bića, originalno sa različitih planeta, ali mnogi žive sa Satanom i Nordijskim Bogovima. Neke od malih ”Demona kurira” su duše koje su stvorili naši Bogovi.

Niži Demoni su zaštitnici, kao što je Sumerijanski Demon, Pazuzu, koji je zaštitnik djece kao i žena u trudnoći.

Demon Pazuzu

Pazuzu je dobio lošu reputaciju u filmu “The Exorcist” iz 1973. godine napisao katolik “William Peter Blatty”. Ovo je hrišćanska odmazda protiv filma iz 1968. godine “Ružmarinovo dete”, koja je prikazala Satana u donekle pozitivnoj perspektivi.    

“Egzorcista” je film koji je mnoge preplašio za Satana i stavio etiketu na temu ”Demonskog Posedovanja.”

PONOVO, strah se koristi kao moćno sredstvo da ljudi budu duhovno zasvojeni i ignorantni.   

Za razliku od hrišćanskog “Boga” i njegovog ilka, Satan i Njegovi Demoni ne koriste prisilu, niti se nadaju nikome.  

Satan poštuje slobodnu volju i ljudi dolaze do Njega svojom voljom, ne kroz strah ili upotrebu sile.

Neki ljudi koriste Invokaciju kako bi pustili Demone da pričaju kroz njih, ali to NIKOME nije donjelo štetu.  

S druge strane, angelska bića su ozbiljna za ovu vrstu stvari (posedovanje i prinuda) i, naravno, kao i sve ostalo, krivica je etiketirana za Satana.  

Bes je još jedan primjer Nisko-Rangiranog Demona.  

Demoni ove rase su oni sa preljepim poput-rubina očiju. Ovi Demoni su zaštitnici, pokrovitelji muzike, plesa, liječenja a poznati su po tome što su čuvari.

Statua Demona Bes-a iz Drevnog Egipta.

U Drevnom Egiptu, dwarves [Ovi Nisko-Rangirani Demoni] su bili Visoko-Poštovani. Ovi Demoni su kratki, visine su samo dva do tri metra.

© Copyright 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457